Autor Societat
6 febrer 2015 a 12:00

Les obres de millora de Mercavallès comencen el proper dilluns

0 Flares 0 Flares ×

Millor imatge comercial i major eficiència energètica

Mercavallès // Imatge cedia per Consell Comarcal del Vallès Occidental

Mercavallès // Imatge cedia per Consell Comarcal del Vallès Occidental

El proper dilluns, 9 de febrer, començaran les obres de millora de les instal·lacions del mercat comarcal de fruites i verdures, Mercavallès. Les obres comportaran la reforma i millora de l’edifici del mercat  i una major eficiència energètica de la instal·lació, alhora que es millora la seva imatge comercial. En un primer moment s’actuarà sobre les instal·lacions elèctriques. Les obres les porta a terme l’empresa Gomintec S.L. per un import  de 367.394’69  euros, IVA inclòs.

Ahir al matí, es va fer la primera reunió de la Comissió de Seguiment de les Obres. Van assistir-hi la presidenta del Consell, Pepita Pedraza; la consellera delegada de Mercavallès, Mercè Rodó; l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès i consellera comarcal, Montse Mundi; la consellera comarcal Marta Baldrich; tècnics del Consell Comarcal del Vallès Occidental i representants de l’empresa adjudicatària.

El projecte executiu, que ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, preveu la substitució de l’enllumenat existent per nou enllumenat amb tecnologia LED per a la millora de la qualitat lumínica interior i l’eficiència energètica de les instal·lacions. En l’àmbit de l’eficiència energètica també es preveu l’adequació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, d’acord amb l’acta d’inspecció tècnica obligatòria a la que s’ha sotmès la instal·lació, i també es renovaran els sanitaris i les aixetes per  introduir mesures d’estalvi d’aigua.

El projecte preveu un nou revestiment de les façanes per conservació i millora de la seva durabilitat i també de la imatge comercial de l’edifici. També es col·locarà paviment continuo de resines a l’àrea de vendes per així reparar la superfície existent i millorar les condicions de seguretat i salubritat.

En un altre ordre de coses es farà l’adequació de les instal·lacions de prevenció d’incendis i senyalització d’evacuació en cas d’emergència (1ª fase) en previsió de l’aplicació del PAU del mercat que s’està elaborant.

A banda de tot això es faran reparacions puntuals de la recollida d’aigües de la coberta i la connexió a la xarxa de clavegueram general per assegurar l’estanqueïtat de l’edifici; així com també reparacions puntuals de la tanca perimetral i pintat de les portes metàl·liques d’accés al recinte i a l’edifici per a millora de la seguretat i la imatge del conjunt.

L’aparcament del recinte es senyalitzarà per la seguretat dels vianants i es reservaran places per a persones amb mobilitat reduïda tal i com estableix la normativa.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×