Autor Articles i estudis
3 juny 2016 a 12:00

Renda 2015. Deduccions per invertir en noves empreses

0 Flares 0 Flares ×

Toquero deduccion-inversion-nuevas-empresas2

Un any més per aquestes dates, ens trobem immersos en plena campanya de la declaració de la renda 2015 ; un moment en què prestar atenció als conceptes que poden derivar en deduccions , el que traduïm en pagar menys impostos. Atenent a les fórmules que proposa l’Estat per incentivar determinades activitats, entre les que es troben les donacions o els plans de pensions , avui ens fixem en les deduccions en inversions a noves empreses , recollides en la Llei 14/2013 , de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Si vostè ha aportat capital a empreses de recent creació, i ha aportat també els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat en què inverteix , ha de saber que pot deduir-se el 20% del capital invertit. Coneix els requisits que han de complir qui vulguin beneficiar-se d’ aquesta deducció en les seves inversions ?

- L’empresa nova o de recent creació en la qual s’ha invertit no ha de superar els tres anys de vida , i qui vulgui deduir la seva inversió ha d’haver subscrit les accions o participacions amb data posterior al 29 de setembre de 2013.

- La deducció màxima és de 50.000 euros , i en aquest cas no hi ha un capital mínim d’inversió

- L’empresa haurà d’haver informat en el model 165 d’aquesta inversió per les certificacions emeses als socis o partícips, en la seva declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació.

- No es poden superar els 400.000 euros en fons propis en l’inici del període impositiu en què s’adquireixin les accions o participacions.

- L’inversor no pot ser titular de més del 40% del capital de manera directa o indirecta (a través del seu cònjuge o familiars)

- L’inversor ha de romandre un mínim de tres i un màxim de dotze anys a l’empresa.

- Ha de tractar-se d’una S.A., S.L., S.A.L., S.R.L.L. no admesa a negociació en un mercat organitzat.

Convé saber a més que l’inversor podrà beneficiar-se d’aquesta deducció sempre que la societat no es dediqui a la gestió de patrimonis immobiliaris o mobiliaris. I molta atenció, perquè no són deduïbles les aportacions a noves empreses que realitzin la mateixa activitat de societats més antigues, i s’albiri que hi ha continuació d’activitat. Si vols deduir la seva inversió en una nova empresa, ha de saber que l’empresa en la qual ha adquirit les participacions ha de emetre-un certificat on quedi acreditat el compliment dels requisits perquè pugui acollir-s’hi.

Toquero Assessors, vol facilitar-li les coses en la declaració de la renda 2015. Contacti amb el nostre equip de professionals a info@toqueroassessors.com

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×