Autor Societat
16 juny 2017 a 18:00

Avui s’inicia el dispositiu d’informació i vigilància per a la prevenció d’incendis forestals

0 Flares 0 Flares ×

De la Diputació de Barcelona

diba agents forestals

La Diputació de Barcelona inicia avui divendres, 16 de juny i fins a l’1 de setembre, la campanya 2017 d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI), un programa de suport als municipis en la prevenció de focs al bosc durant els mesos d’estiu i que es realitza en col·laboració amb 269 ajuntaments, 118 agrupacions de defensa forestal (ADF) i 9 federacions d’ADF.

Aquest any, la campanya, que arriba a la 21ena edició, comptarà amb un dispositiu integrat per un total de 266 persones contractades, a més dels 14 enginyers de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que coordinen el conjunt del dispositiu.

Tres sectors territorials de prevenció

El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) és un dispositiu que abasta el conjunt de la demarcació de Barcelona, amb una extensió de 475.502 hectàrees forestals, dividida en tres sectors de prevenció com són el Centre (Bages, Berguedà, Osona i Moianès), el Metropolitana Sud (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat i Garraf) i el Metropolitana Nord (Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental).

En conjunt, el Pla compta amb un total de 90 unitats d’informació i vigilància mòbil, 22 punts de vigilància fixa i 8 centres de control per centralitzar avisos i incidències, que actuaran en el conjunt de territori entre les 12.30 i les 19.30 h tots els dies del 16 de juny fins a l’1 de setembre.

El PVI té com a objectius reduir el nombre d’incendis mitjançant la sensibilització a la població  i la detecció de punts de risc que poden ser causa d’un incendi forestal amb informadors que recorren un total de 90 rutes per zones forestals, així com pels vigilants situats en punts fixos d’observació.

El Pla també disposa de dos centres de suport situats a la sala central de control del Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa, al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, i l’altra situat a la mateixa seu de la Diputació de Barcelona des d’on es realitzen funcions de control central del dispositiu.

Dispositius PV1 2017

Sector Centre

Control

Enginyers

Operadors

Rutes

Informa-dors

Punts guaita fixos

Total perso-nal

Bages – Moianès

Manresa

3

4

16

32

2

41

Berguedà

8

16

21

Osona – Moianès

Vic

2

11

22

27

Total sector

3

6

25

70

2

89

Sector Metropolità Sud

Control

Enginyers

Operadors + auxiliars

Rutes

Informa-dors

Punts guaita fixos

Total perso-nal

Alt Penedès

Igualada

3

2

5

10

13

Anoia

11

22

26

Baix Llobregat

Sant Boi

4

8

16

1

22

Garraf

4

8

4

20

Total sector

3

12

28

56

5

81

Sector Metropolità Nord

Control

Enginyers

Operadors

Rutes

Informa-dors

Punts guaita fixos

Total perso-nal

Maresme – Vallès Oriental

Mataró

3

4

9

18

6

35

Vallès Occidental

Bellaterra

8

16

5

31

Vallès Oriental

2

10

20

4

33

Total sector

3

6

27

54

15

99

Control central

Barcelona

4

6

Torreferrussa

2

Total dispositiu PVI 2017

9

24

90

180

44

275

 

Amb aquests dispositius l’objectiu és reduir el nombre d’incendis a partir de la sensibilització a la població, especialment sobre els risc d’incendi en punts amb major presència de persones al bosc, com poden ser zones de lleure, àrees amb cases rurals i cases de colònies, amb consells d’informació i dissuasió de conductes imprudents que poden ser causa d’inici d’un foc, així com mesures preventives en l’activitat agrícola o en la regulació d’accés motoritzat a espais del medi natural.

També s’actua en la detecció de punts de risc que poden ser causa d’un incendi forestal, com abocaments de material inflamable, barbacoes que no compleixen la normativa, incidències en la xarxa elèctrica i piles de biomassa que no compleixen les condicions tècniques.

El PVI treballa en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Cos de Bombers, amb cessió d’espais als parcs de bombers pels centres de control, així com amb la cessió d’ús de torres de guaita i la cooperació en el dispositiu de vigilància, així com el Cos d’Agents Rurals, amb la transmissió d’informació sobre autoritzacions de cremes, infraccions i dades dels incendis.

Minimitzar els efectes dels incendis

Entre els objectius del Pla també hi ha poder minimitzar els efectes dels incendis a partir de la detecció ràpida i avís immediat als equips d’extinció, informació de la localització exacta i característiques de l’incendi, confirmació d’avisos per a la identificació de falses alarmes o tasques de guiatge als equips d’extinció en el territori.

Assistència als ajuntaments

L’equip integrant del Pla també donarà assistència tècnica als ajuntaments en casos d’incendi important, amb informació sobre l’estat de les infraestructures de prevenció a la zona, estat de la xarxa viària, xarxa de punts d’aigua, franges de protecció de les urbanitzacions o zones d’actuació prioritària.

Així mateix, l’equip del PVI podrà facilitar informació sobre les actuacions possibles després de l’incendi per restaurar la zona afectada i la canalització de les sol·licituds que puguin sorgir.

Treballs de prevenció al llarg de l’any

La Diputació de Barcelona ha realitzat una feina tècnica d’identificació dels principals punts de risc, que coincideixen amb la concentració de persones en l’entorn rural, i evitar les conseqüències negatives que se’n deriven.

Així, al llarg de l’any es realitzen tasques de gestió forestal, entre les quals destaquen les accions en urbanitzacions amb la implantació i neteja de franges perimetrals, d’acord amb les mesures de prevenció d’incendis forestals exigides per la Llei de 5 de juny de 2003.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×