Autor Economia
4 juny 2017 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

0 Flares 0 Flares ×

Del mes de maig del 2017

PIMEC Atur Maig17

Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

  • PIMEC valora positivament que l’atur mantingui el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals de dos dígits (-12,9% a Catalunya i -11,1% a Espanya).
  • L’entitat destaca el fet que aquesta millora es produeix de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, amb especial intensitat a la construcció, l’agricultura i la indústria.
  • La patronal destaca molt especialment que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres properes al 4% (4,2% a Catalunya i 3,9% a Espanya).
  • PIMEC manté l’advertiment que la població activa (persones ocupades + aturades), tant en termes absoluts com relatius al total de la població, continua reduint-se.
  • La patronal valora positivament el fet que les perspectives de creixement moderat de l’economia per aquest any es consoliden, fet que explica en gran mesura la reducció de la taxa d’atur i l’increment de l’afiliació i que això incidirà de forma positiva en la demanda interna.
  • Per tal d’estimular més l’economia i que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació, PIMEC creu necessari que les Administracions evitin imposar càrregues fiscals i tributàries excessives sobre les pimes, i facin una aposta decidida per combatre la reduïda fiscalitat de les grans multinacionals, per tal que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació.

 

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.296.354 2.491.135 317.399 183.895 303.925 18.345.414
Variació interanual (%) 4,2% 4,4% 4,4% 4,7% 3,6% 3,9%
Variació interanual (nombre) 132.595 100.350 13.367 8.282 10.595 683.575
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 8.938 3.135 1.362 2.093 2.348 161.585
Indústria 50.031 39.349 3.948 1.898 4.836 316.433
Construcció 38.982 27.803 4.011 1.846 5.322 328.852
Serveis 283.231 214.673 24.737 12.454 31.367 2.343.331
Sense ocupació 28.308 20.977 2.693 1.345 3.293 310.927
Total 409.490 305.937 36.751 19.636 47.166 3.461.128
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -22,6% -23,0% -18,8% -26,3% -20,8% -14,2%
Indústria -16,4% -16,6% -14,7% -18,8% -14,9% -13,7%
Construcció -20,5% -20,9% -22,5% -23,3% -15,8% -19,7%
Serveis -11,0% -10,7% -11,0% -15,1% -10,8% -9,2%
Sense ocupació -10,5% -9,4% -12,4% -11,0% -15,0% -10,5%
Total -12,9% -12,6% -13,2% -17,4% -12,7% -11,1%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -2.614 -935 -315 -746 -618 -26.639
Indústria -9.807 -7.837 -680 -440 -850 -50.243
Construcció -10.075 -7.347 -1.167 -562 -999 -80.905
Serveis -34.912 -25.838 -3.053 -2.214 -3.807 -236.195
Sense ocupació -3.307 -2.179 -380 -166 -582 -36.293
Total -60.715 -44.136 -5.595 -4.128 -6.856 -430.275
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -13,9% -9,4% -8,5% -24,6% -11,5% -6,7%
Indústria -3,5% -2,9% -3,0% -7,5% -7,5% -3,3%
Construcció -3,5% -3,1% -3,4% -9,7% -3,6% -4,3%
Serveis -3,7% -3,0% -5,6% -10,1% -4,9% -2,9%
Sense ocupació -1,9% -1,3% -1,9% -3,7% -4,9% -1,1%
Total -3,8% -2,9% -4,9% -11,2% -5,3% -3,1%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.441 -326 -126 -684 -305 -11.677
Indústria -1.825 -1.160 -122 -153 -390 -10.724
Construcció -1.412 -875 -142 -199 -196 -14.907
Serveis -11.024 -6.571 -1.454 -1.399 -1.600 -70.994
Sense ocupació -559 -285 -51 -52 -171 -3.606
Total -16.261 -9.217 -1.895 -2.487 -2.662 -111.908
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×