Autor Economia
4 agost 2017 a 15:00

El nombre d’empreses actives amb seu a Catalunya s’accelera en els darrers tres anys

0 Flares 0 Flares ×

Catalunya concentra el 18’5% de les empreses actives

oficines

El creixement del nombre d’empreses actives amb seu social a Catalunya s’ha accelerat en els darrers tres anys, amb un increment global del 5,6% entre gener del 2014 i gener del 2017. Així ho indiquen les darreres dades publicades pel Directori Central d’Empreses (DIRCE) que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Segons aquestes dades, Catalunya és  qui concentra un percentatge més elevat d’empreses sobre el conjunt de l’Estat espanyol, amb un total de 608.981, el 18,5%. El segon lloc l’ocupa la Comunitat de Madrid, amb 526.156 empreses (16%).
La progressió ascendent de Catalunya contrasta amb la del conjunt de l’Estat, que mostra un patró de desacceleració des del 2014. Aquell any, el nombre d’empreses actives va pujar un 1,4% a Catalunya i a Espanya un 2,2%, però en els exercicis següents l’evolució de les empreses amb seu a Catalunya (amb creixements del 2% el 2015 i del 2,1% el 2016) ha estat més positiva que al conjunt de l’Estat (1,6% el 2015 i 1,4% el 2016). El volum total d’empreses amb seu a Espanya ha augmentat un 5,2% des del 2014, quatre dècimes menys que a Catalunya.
El dinamisme empresarial de Catalunya també es reflecteix en el fet que els increments a Catalunya són més favorables que a l’Estat tant pel que fa al segment d’empreses sense assalariats com al d’empreses amb assalariats. Entre les empreses actives amb assalariats destaquen les de grandària mitjana (que comprenen entre 50 i 199 treballadors), amb un 15,6% d’increment acumulat entre 2014 i 2016, i les de més de 199 treballadors, amb un 12,8% d’increment.
El Directori Central d’Empreses (DIRCE) que elabora l’INE (Institut Nacional d’Estadística) és la font d’informació més robusta per avaluar la dinàmica empresarial. Aquest directori recull informació de les empreses i establiments actius ubicats en el territori espanyol, a partir d’un conjunt molt ampli de fonts administratives, estadístiques i privades (en concret, fonts tributàries, fonts de la Seguretat Social, el Registre Mercantil, enquestes estructurals i conjunturals d’empreses, fonts privades i altres). L’elaboració d’aquesta estadística segueix les directrius marcades per l’oficina estadística de la Comissió Europea (Eurostat). El criteri d’assignació territorial d’aquestes empreses és la seva seu social.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×