Autor Societat
31 gener 2015 a 14:00

Cecot presenta propostes a la Llei de formació i qualificació professional al Parlament

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

“Ajuda a crear un sistema d’FP integral que sigui útil”

Edifici Cecot a Terrassa

Edifici Cecot a Terrassa

La directora de la Fundació Cecot FormacióEulàlia Martínez, va participar el passat dimecres en el debat sobre el projecte de Llei de formació i qualificació professional, organitzat en sessió ordinària per la Comissió d’Ensenyament i Universitats (CEU), al Parlament de Catalunya. La intervenció d’Eulàlia Martínez es va basar en la demanda als parlamentaris de treballar conjuntament per a la creació, estructuració i consolidació d’una Governança del sistema de la formació, i de la qualificació professional sòlida i perdurable. “La Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya és una llei de país”, va iniciar la seva intervenció Martínez, que va continuar dient que “tenim l’oportunitat de construir un sistema integrat que millori la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses i que ens acosti als marcs de la Unió Europea”.

Per a la directora de Cecot Formació aquesta Llei ha de regular el sistema, “però no oblidem que el que realment ha de garantir és l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses. Potenciar la formació al llarg de la vida és una eina imprescindible de motor econòmic”. És per això que la patronal catalana ha volgut reiterar davant de la CEU que la integració real va més enllà que una simple coordinació entre departaments, “i és per això  que insistim que deixar ben clara la Governança del sistema serà clau en el seu èxit”.

Martínez va explicar als parlamentaris els vuit eixos que recullen les propostes, mesures i reflexions de la Cecot en relació a l’actual redactat del projecte de Llei de formació i qualificació professional:

1-   Governança del sistema. Mentre que la llei estableix la creació d’un sistema de Governança autònoma, la Cecot s’afegeix en aquest punt al dictamen del CTESC que considera que hi ha una indefinició pel que fa a la Governança del Sistema. La patronal catalana valora molt positivament que es creï la Comissió Rectora del sistema com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació del sistema, però demana a la Comissió que s’hi inscrigui l’Institut de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, perquè cal una Governança integrada des del primer moment de posada en marxa d’aquesta Llei. D’aquesta manera, es podran prendre decisions en tots els àmbits de la formació i professionals, més enllà de dependències funcionals, administratives o pressupostàries.

2-   Integració. El preàmbul de la pròpia Llei ja estableix “la necessitat d’articular els mecanismes per assolir progressivament la integració dels subsistemes de Formació Professional a Catalunya”. La Cecot reitera que aquesta integració no s’ha de perdre de vista en cap moment perquè és i ha de ser la pedra angular de tota la Llei. Però aquesta integració no es produirà fins que hi hagi un traspàs efectiu de competències dels departaments actualment competents a l’Institut de Formació i Qualificació Professional.

3-   Serveis bàsics del sistema. Aquests serveis haurien de ser els d’informació i orientació; de formació professional del sistema educatiu i formació professional per l’ocupació; i d’avaluació i acreditació de competències. En aquest últim cas, la Cecot valora molt positivament que la Llei parli d’un sistema permanent d’avaluació i acreditació, però demana que no només sigui integrat i permanent sinó que sigui únic. Un sistema que no estigui subjecte a convocatòries obertes amb oferta limitada, ni a disponibilitat pressupostària (cal establir un preu públic), sinó a les necessitats dels treballadors/es i del mercat de treball. Eulàlia Martínez va recordar que, en aquests moments, hi ha sectors i professions on estar acreditat és una exigència normativa que condiciona la continuïtat de la relació laboral.

4-   Participació sectorial i territorial. Consells de formació i empresa dels centres de formació professional integrada. En aquest punt, la Cecot reconeix un encert la inclusió dels Consells Sectorials com a òrgans de participació dels principals sectors productius per tal de buscar l’equilibri entre la realitat dels sectors i els territoris, optimitzant recursos i buscant les sinèrgies necessàries per dissenyar una FP que possibiliti obtenir personal qualificat i crear empreses.

5-   Centres de formació professional integrada. El redactat de la Llei és genèric pel que fa a la prestació dels serveis que oferiran els centres o la titularitat dels mateixos. Segons el parer de Cecot, convé que s’obri un debat sobre la tipologia del centres, tenint en compte que actualment coexisteixen centres públics amb centres privats que col·laboren amb el SOC, que ja venen oferint els serveis bàsics del sistema.

6-   Formació dual i alternança. És un model que sembla que ha funcionat en altres països europeus, però que la Cecot creu que no es pot “calcar” sense tenir en compte quin és el nostre mercat, configurat en gran part per pimes. Cal una bona definició del model, amb una aposta d’implantació gradual, que compti amb el suport de les empreses, dels sectors i dels territoris en el disseny, i amb incentius coherents per les empreses que col·laborin.

7-   Emprenedoria.  De l’emprenedoria, la Llei parla en dues ocasions, i la Cecot ha traslladat a la Comissió la seva satisfacció perquè la Llei inclogui aquests aspectes, ja que consideren una antiga reivindicació que ha estat escoltada, i que els treballadors/es siguin orientats també perquè entenguin l’emprenedoria i la reemprenedoria com una sortida professional més.

8-   Simplificació administrativa. Aquest ha estat també cavall de batalla de la Cecot, i és per això que es reclama major aprofundiment en el redactat de la Llei que, actualment, fa esment en un breu paràgraf a la Disposició Addicional Vuitena. La Llei només parla de simplificació administrativa pel que fa a la gestió dels centres, i des de la patronal es reclama que hi hagi una finestra única en l’àmbit de la formació professional, cosa que facilitaria la gestió per als treballadors i per a les empreses, així com l’activació dels tràmits electrònics.

En conclusió, des de la Cecot es valora aquest projecte de Llei com un primer pas que “ens ha d’ajudar a crear un sistema de FP integral que sigui útil. Un primer pas, sí, però caldrà esperar al posterior desenvolupament i al contingut pròpiament dit i futura aplicació, per veure si realment estem avançant en la direcció correcta”, va expressar Martínez.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×