Autor Política
21 Gener 2015 a 14:30

El grup municipal d’ERC Cerdanyola interposa un recurs de reposició contra el conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola i la Universitat Autònoma de Barcelona

Imatge del web d'ERC Cerdanyola

Imatge del web d’ERC Cerdanyola

Davant de l’aprovació en el passat plenari de la modificació del conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola i la UAB referent al reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a data 31 de desembre de 2012, la secció local d’ERC Cerdanyola manifesta mitjançant el present comunicat que:

1.    El grup municipal d’ERC Cerdanyola ha presentat un recurs de reposició contra l’aprovació de l’esmentat expedient ja que li mancaven els informes preceptius tant de secretaria com d’intervenció, així com les opinions de la Direcció de Serveis d’Universitats, de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i del Registre de la propietat de Cerdanyola del Vallès que havien motivat el canvi del conveni aprovat en data 21 de desembre de 2013.
2.    Tot i la inexistència dels informes preceptius, per part d’alcaldia es va portar l’expedient al debat plenari i malgrat la demanda de deixar el punt sobre la taula i la seva retirada de l’ordre del dia per tal que s’incorporessin els informes i s’ajornés la seva discussió, es va votar l’expedient i aquest va ser aprovat.
3.    És una obligació legal i un drets dels regidors i regidores obtenir prèviament a la celebració del ple i tan bon punt aquest sigui convocat, tots els antecedents i informes en els terminis legalment establerts ja que una de les funcions dels càrrecs públics és exercir el control polític a través dels actes de votació i per tant la informació resulta necessària per a un exercici responsable.
4.    El govern municipal ha incomplert de forma clara i flagrant la llei, limitant de forma indeguda els drets de les regidores i regidors així com impossibilitant l’exercici dels seus drets.
5.    És per això que si el recurs no fos admès i no fos declarada la nul.litat plena de l’acord impugnat, procedirem a exercir davant de la jurisdicció contenciosa administrativa el procediment per la protecció dels drets fonamentals.
6.    Des d’ERC lamentem profundament que el govern municipal faci gala altra vegada de la seva baixa qualitat democràtica i que de forma reincident torni a vulnerar la llei.
7.    Des d’ERC exigim un canvi en les maneres de procedir del govern. Cerdanyola i les persones es mereixen un ajuntament exemplar i un govern obert, que faciliti l’accés a la informació, que posi en relleu la transparència com a valor polític, que lluiti contra la corrupció i que s’adeqüi a les exigències europees i internacionals.

 

Switch to mobile version