Autor Economia
31 gener 2015 a 13:00

Microbank signa un acord per impulsar als emprenedors

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

El Fons Europeu d’Inversions i el Banc Europeu també hi participen

Signatura del conveni

Signatura del conveni // Imatge cedida per La Caixa

MicroBank, el banc social de “la Caixa”, i el Fons Europeu d’Inversions (FEI) han signat un conveni per impulsar el finançament a emprenedors amb un total de 650 milions d’euros en microcrèdits durant els próxims tres anys. A més, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha reforçat el conveni mitjançant un préstec de 100 milions d’euros a MicroBank. D’aquesta manera, MicroBank es converteix en la primera entitat financera europea que participa en el Programa COSME (Competitivitat de les Empreses i la PIME) de la Comissió Europea gestionat pel FEI. S’estima que l’acord faciliti finançament a un total de 60.000 emprenedors, autònoms i microempreses, que podran accedir a préstecs de fins a 25.000 euros i que es concediran basant‐se únicament en la confiança en els sol∙licitants i la viabilitat dels seus projectes.

Román Escolano, vicepresident del BEI, va explicar durant la signatura del conveni que “aquest acord suposa un pas més en el continu suport que el Grup BEI ha vingut donant a les petites i mitjanes empreses, que jugaran un paper fonamental en la recuperació econòmica”. També va subratllar que “aquesta operació, en posar l’accent en microempreses i empresaris autònoms, permetrà cobrir un segment de mercat que s’ha vist especialment afectat per les restriccions en l’accés al finançament. Per aquesta raó, la intervenció del Grup BEI resulta especialment necessària i valuosa”. Pier Luigi Gilibert, Cap Executiu del FEI, va declarar que “és molt satisfactori per a mi signar el nostre primer acord de garantia de préstec a Europa en el marc del programa COSME. La concessió de 650 milions d’euros a microempreses a Espanya contribuirà a crear llocs de treball i a impulsar el creixement en un moment en què l’accés al finançament segueix sent una prioritat fonamental per a l’economia europea. Em complau que aquest acord es ferm només uns mesos després del llançament de COSME l’any passat, cosa que mostra la positiva demanda que té aquesta iniciativa”.

Antonio Vila, president de MicroBank, va afirmar que “l’accés igualitari al finançament és una condició indispensable per a un desenvolupament econòmic equilibrat i té un impacte decisiu en la capacitat d’un territori per generar riquesa i lloc de treball de manera sostenible. Amb aquest acord, seguirem donant suport a aquells emprenedors, autònoms i microempreses que, per diversos motius, com la seva petita dimensió o el no poder aportar garanties reals, poden trobar dificultats per aconseguir el crèdit necessari per dur a terme els seus projectes”. Daniel Calleja Crespo, Director General de la Direcció General Empresa i Indústria de la Comissió Europea, va comentar que “ens complau signar el nostre primer acord de garantia de préstec en el marc del programa COSME, el primer programa de la UE enterament dedicat a les pimes. La Comissió està fermament decidida a ajudar les pimes a superar les dificultats amb què s’enfronten per obtenir accés al crèdit. Gràcies a l’acord signat amb MicroBank, les garanties COSME ajudaran moltes petites empreses espanyoles que, d’altra manera, no podrien aconseguir finançament a causa de la falta d’avals“.

La signatura d’aquest nou acord dóna continuïtat a la col∙laboració de les tres institucions; des de la creació de MicroBank al 2007, el FEI li ha donat suport a la concessió amb més de 53.000 microcrèdits per un import de 590 milions d’euros. Per part del BEI, va aprovar al 2013 un primer préstec de 60 milions d’euros a MicroBank, amb el qual s’han concedit microcrèdits per 120 milions d’euros a emprenedors, autònoms i microempreses. MicroBank és l’únic banc d’Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. El banc ofereix préstecs de fins a 25.000 euros destinats a autònoms, emprenedors i microempreses, a més de microcrèdits personals i familiars, que tenen com a principal objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar. L’entitat ha concedit fins a dia d’avui 308.396 microcrèdits per un import de 1.796 milions d’euros, i ha contribuït a crear o consolidar més de 134.000 llocs de treball. Les pimes que vulguin sol∙licitar finançament en el marc del Programa COSME poden posar‐se en contacte directament amb MicroBank.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×