Autor Política
6 Febrer 2015 a 09:00

CiU demana que les entitats esportives sense ànim de lucre no cotitzin

Vol un regim especial de la Seguretat Social per entrenadors

Carme Sayós, diputada del Grup Parlamentari Català al Congrés (CiU)

Carme Sayós, diputada del Grup Parlamentari Català al Congrés (CiU)

La diputada del Grup Parlamentari Català al Congrés (CiU), Carme Sayós, defensa la proposició que reclama al govern de l’Estat la modificació de la Llei de la Seguretat Social d’aquest any, amb l’objectiu que els monitors i entrenadors de l’esport base no hagin de cotitzar a la Seguretat Social. D’aquesta manera, caldria reconèixer aquesta tasca com una voluntarietat, i que es creés un règim especial pel sector.

La diputada creu que l’aplicació de la Llei reguladora de la Seguretat Social pot causar un dany important en el sistema esportiu, concretament en l’esport base i en els esportistes més joves. Cal destacar el paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals, per la transcendental supervivència de l’esport amateur. En la majoria de les ocasions, els entrenadors i els monitors fan aquestes tasques d’una manera desinteressada i altruista, pel que es pot considerar que realitzen un servei social.

Després d’una sèrie d’inspeccions als diferents clubs d’esport base per part del govern, CiU presenta la Proposició no de Llei. La majoria de les entitats sense ànim de lucre no podrien fer front, amb la mesura del govern espanyol, a una despesa inesperada, i suposaria un greu perjudici per als pressupostos dels clubs.

Per això, Carme Sayós demanarà al govern que reflexioni i ajudi a les entitats sense ànim de lucre perquè puguin regularitzar-se a partir de la pròxima temporada quan es tracti de relacions laborals, que es reconegui la feina del voluntari, i que es creï un règim especial en la Seguretat Social per les persones que treballen en les entitats sense ànim de lucre.

Switch to mobile version