Autor Societat
28 febrer 2015 a 15:00

La Renda Mínima d’Inserció va tenir un 9,4% més de beneficiaris al 2014

2 Flares 2 Flares ×
Escoltar

Per primer cop des del 2000 es posen en marxa plans d’ocupació

Fins el 31 de desembre del 2015, el Govern de la Generalitat aposta per mantenir el reforç dels serveis d’orientació de la xara d’oficines de treball

Al 2014 van augmentar els beneficiaris de la Renda Mínima // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

Aquest 2015 el pressupost destinat a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) arribarà als 185 milions d’euros, 12 més que l’any passat, la xifra més alta de la història. L’any 2014 es va tancar amb un total de 27.071 titulars, un 8,3% més que al 2013 i amb 68.559 beneficiaris, un 9,4% més que l’any precedent.

Cal destacar que en només 15 mesos s’ha produït un creixement de 4.743 expedients, situant-se el termini mitjà entre la sol·licitud de la prestació i la seva resolució i aprovació per sota dels quatre mesos, gràcies entre altres coses, a que durant el 2014 Empresa i Ocupació va posar en marxa un nou sistema informàtic que va permetre agilitzar tot el procés de tramitació de la prestació.

En quant a les polítiques destinades amb el pressupost de l’RMI, Empresa i Ocupació ha destinat gairebé 11 milions d’euros a desenvolupar un conjunt d’iniciatives que busquen incrementar la contractació d’aturats a través de la la millora de la seva qualificació.

En aquest sentit, al 2014 es van tornar a posar en marxa plans d’ocupació per a les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, a través d’un programa al que van accedir durant tot l’any un total de 985 persones amb un contracte de 6 mesos. El 40% de les persones contractades a través d’aquest programa va ser en tasques relacionades amb l’atenció al ciutadà i treballs administratius; el 35% en  instal·lacions i reparació en edificis i obres en general, i el 17% en tasques de neteja, entre d’altres.

Aquest programa es dirigeix a persones en atur perceptores de l’RMI que reuneixin alguna de les característiques següents: experiència laboral prèvia, edat entre 40 i 55 anys; el menor temps que resti per esgotar el període màxim de cobrament de la prestació (60 mesos); tenir càrregues familiars; o bé famílies monoparentals.

Se estableixen dos tipus d’accions dins d’aquest programa. Per una banda, facilitar la pràctica laboral en treballs de caràcter públic i interès social mitjançant un contracte de sis mesos a jornada laboral completa amb un sou mensual de 850 euros; i per una altra, desenvolupar una activitat formativa professionalitzadora que s’ha de fer dins de l’horari laboral i que ha de tenir una durada d’entre 20 i 30 hores.

Pel que respecta a les mesures actives d’inserció, la Generalitat ha destinat 2,6 milions d’euros a programes d’orientació professional específica i d’acompanyament a la inserció laboral que han beneficiat a més de 4.000 perceptors de l’RMI, prestant especial atenció a l’inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d’exclusió social.

Per aquest motiu, els perceptors d’aquests ajuts, a més de ser perceptors de l’RMI, podien reunir altres caractesrístiques que els donaven preferència en la selecció com: que els resti menys temps permanència per a esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció; que el seu grau d’ocupabilitat el qual es pugui veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció; que tinguin una edat compresa entre 31 i 60 anys; que siguin dones; i que tinguin càrregues familiars.

Posteriorment l’òrgan tècnic administratiu de l’RMI els deriva a les entitats subvencionades els perceptors seleccionats, i aquests participen en diferents blocs segons les necessitats detectades.

2 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 2 Flares ×