Autor Opinió
27 Febrer 2015 a 16:00

La supervivència de les entitats sense ànim de lucre en perill per la nova llei sobre l’Impost de Societats

Montserrat Montiel, regidora de Cultura de Cerdanyola del Vallès // Imatge del web del PSC Vallès Occidental Sud

Montserrat Montiel, regidora de Cultura de Cerdanyola del Vallès // Imatge del web del PSC Vallès Occidental Sud

L’1 de gener va entrar en vigor la Llei sobre l’Impost de Societats, aprovada al Congrés dels Diputats a finals de novembre, una  llei que suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l’impost de societats sense cap excepció a partir de l’any 2016, en relació a l’exercici comptable 2015.

Això no vol dir altra cosa que obligar a les entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre que donen servei als nostres municipis, a declarar l’impost de societats sigui quin sigui el seu volum i dimensió, posant en veritable perill la seva supervivència.

La nova normativa dificultarà enormement la gestió diària d’aquestes entitats, doncs la gran majoria tenen pocs recursos humans i financers, i principalment, estan dirigides i gestionades per persones voluntàries.  La nova llei fa difícil la viabilitat del teixit associatiu, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida de les persones i els barris dels nostres municipis.

Al mateix temps, durant aquest dies són moltes les iniciatives per instar al Govern espanyol a modificar la Llei per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que existien abans de la nova normativa.

De fet, fins ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.

Com a Regidora de Cultura, no tinc paraules per descriure la important tasca que realitzen totes les entitats culturals de la nostra ciutat. Cerdanyola del Vallès no es pot concebre sense l’activitat d’aquest teixit associatiu que dia a dia amb la seva implicació, creativitat i esforç esdevenen els veritables protagonistes de la riquesa cultural de la ciutat.

Per acompanyar a les entitats en tot aquest nou entramat normatiu, el servei de cultura ha programat una sèrie d’iniciatives per facilitar l’adaptació al nou sistema, començant amb una xerrada informativa per resoldre dubtes.

Però malgrat tot això, penso fermament que caldria repensar i defensar la creació d’un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el valor de la forma jurídica d’associació com eina de cohesió social, integradora i d’autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

Montserrat Montiel

Regidora de Cultura de Cerdanyola del Vallès

Switch to mobile version