Autor Ensenyament
22 Febrer 2015 a 16:00

Ofensiva a favor de l’èxit escolar

El pla inclou diverses mesures en favor de l’equitat

Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Nens i nenes a l’escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

El Departament d’Ensenyament destaca l’Ofensiva del país a favor de l’èxit escolar, com al millor instrument per a l’equitat, en resposta a l’informe publicat per la Fundació Bofill sobre l’equitat i els resultats educatius a Catalunya, tenint en compte les dades de PISA 2012. Aquest pla té l’objectiu de reduir el fracàs escolar a Catalunya, incloent-hi diverses mesures en favor de l’equitat, la integració i la immigració, com les aules d’acollida, el Suport Escolar Personalitzat o el Programa Intensiu de Millora.

L’índex de graduats a Catalunya s’ha incrementat del 77% al 86%. Si l’èxit escolar dels alumnes millora, també ho farà l’equitat, superant la desigualtat acadèmica, i garantint que un nombre elevat d’alumnes continuï estudiant. Aquesta Ofensiva es va iniciar al maig del 2013, quan el Departament d’Ensenyament volia acabar amb les desigualtats del sistema educatiu.

En els últims anys, s’ha doblat la immigració a Catalunya, i en el sistema educatiu català hi ha una incidència més gran d’alumnes de parla d’origen no llatí. Els alumnes llatinoamericans escolaritzats a Catalunya obtenen 25 punts més de mitjana que un nen escolaritzat al seu país d’origen.

Ensenyament explica que el rendiment de l’alumnat català ha millorat, reduint les diferencies entre les notes dels nois i de les noies. L’anàlisi de PISA 2012, mostra com els resultats indiquen que l’equitat es fonamenta en les mitjanes, sense tindre en compte l’error típic. Tenint en compte aquest error típic, Catalunya se situa dins la mateixa dimensió dels països europeus de l’entorn.

Switch to mobile version