Autor Societat
27 març 2015 a 12:30

Cerdanyola del Vallès s’adhereix a la lluita contra la pobresa energètica

2 Flares 2 Flares ×
Escoltar

L’objectiu d’aquesta iniciativa és garantir els serveis bàsics a les persones que ho necessitin

Ajuntament de Cerdanyola // Foto: Joan Murcia

Ajuntament de Cerdanyola // Foto: Joan Murcia

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en la Junta de Govern celebrada el 5 de març, ha aprovat la seva adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb els consistoris metropolitans i les companyies distribuïdores d’aigua, gas i electricitat d’aquest àmbit territorial.

Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir que totes les persones tinguin accés a serveis bàsics com la calefacció i contribuir a evitar la cronificació del problema. Per adscriure’s en aquesta cobertura econòmica les persones que es troben en situació de pobresa energètica hauran d’acreditar davant els Serveis Socials Municipals ser titulars del contracte de subministrament d’aigua, electricitat i/o gas corresponent al seu habitatge habitual i pertànyer a algun dels grups de limitació econòmica establerts com són aquelles famílies amb tots els seus membres a l’atur, persones amb pensió mínima de jubilació o no excedir els ingressos bruts anuals.

En el cas de Cerdanyola del Vallès el fons previst per aquest programa és de 168.880 euros. L’Àrea Metropolitana de Barcelona destina un total de 5 milions d’euros per ajudar a pagar factures de llum, aigua i gas a les persones amb problemes econòmics. Aquestes ajudes estan adreçades a majors de 60 anys perceptors de pensió, famílies amb tots els membres a l’atur, famílies amb baixos ingressos anuals, persones amb dependència i famílies monoparentals femenines amb persones a càrrec. La regidora de Serveis Socials, Carme Arché, destaca la importància del programa perquè “permet dedicar més recursos a les persones que necessiten ajuda per afrontar el dia a dia”. També remarca :“ L’accés als subministraments bàsics és, en èpoques com l’actual, imprescindible, i no podem permetre que es tallin a cap veí o veïna de la ciutat”.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona fa costat amb el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica als ajuntaments, per conjuntament donar resposta en la mesura de les seves capacitats i recursos, a les necessitats que pateixen veïns i veïnes.

 

 

2 Flares Twitter 0 Facebook 2 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 2 Flares ×