Autor Política
13 Març 2015 a 17:15

El conseller Osuna demana explicacions a la Presidenta del Consell Comarcal en el torn de paraula

Tensió en el debat de la moció contra la Llei Mordaça

Imatge del Ple del Consell Comarcal del març // Foto: Joan Murcia

Imatge del Ple del Consell Comarcal del març // Foto: Joan Murcia

Ahir a la tarda, en el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el conseller Osuna, conseller comarcal per les Candidatures Alternatives del Vallès, va fer ús del torn de paraula per demanar explicacions a la presidenta en referència a l’escola Gespa, més concretament per les contractacions efectuades pel senyor José Manuel Pedrafita. Respecte a aquesta qüestió, Joan Carles Paredes va contestar dient que s’havia reunit amb la direcció de l’escola, per tal de traslladar-los el seu suport, però va recordar que les competències en aquesta matèria corresponen a la Generalitat i a la UAB.

Osuna també va demanar per possibles irregularitats en la contractació de l’arquitecte del Consell i del càrrec de confiança Adolfo Moreno, però, degut a la seva complexitat, tal com va expressar la presidenta del Consell, aquestes seran contestades amb posterioritat.

Nous passos per a la integració de les polítiques d’ocupació al Consell Comarcal

Per tal de fer possible la integració de les polítiques de promoció econòmica i ocupació al Consell Comarcal, un cop es dissolgui el Consorci per l’Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental (Copevo), ahir es va aprovar la creació de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Ocupació, sota la presidència de la pròpia Presidenta del Consell o d’un conseller o consellara comarcal en qui delegui; i també crear una comissió informativa, denominada Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i Ocupació, formada per 23 regidors, un de cada municipi de la comarca, que s’encarregarà de definir les prioritats i actuacions en l’àmbit de promoció econòmica i ocupació de la comarca i de garantir la continuïtat dels compromisos, així com de la interlocució amb altres institucions, o emetre informes a la comissió informativa que correspongui.

Les bases per la concessió d’ajuts de menjador tindran més en compte la situació econòmica de les famílies

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar, per unanimitat, les Bases reguladores de concessió d’ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs escolar 2015-2016, que s’adapten als nous criteris que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El termini de sol·licitud estarà obert entre l’1 i el 23 de juny. En aquestes noves bases, un 70% de la puntuació es basen en criteris econòmics, i el 30% restant, en criteris socials i familiars; així, es canvia la proporció del curs vigent, que era del 60-40%, donant més rellevància a la situació econòmica de les famílies sol·licitants.

Joan Carles Paredes, conseller comarcal que presideix la Comissió Informativa d’Educació, va explicar que “totes les modificacions que hi ha hagut serveixen per buscar la total equitat en tot el territori, i així poder donar millor resposta a les necessitats que pateixen els nostres municipis“. També va confirmar que “aquest curs, la comarca porta 2989 beques més rebudes que l’any anterior“.

A banda d’això, es va aprovar l’exposició pública de l’establiment d’un servei públic de biomassa, que va comptar amb els vots favorables de tots els partits excepte les Candidatures Alternatives del Vallès, que es van abstenir. També es van abstenir les CAV en el punt per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte de servei d’ajut a domicili, que va ser aprovada per tota la resta de grups.

S’aprova la moció contra l’anomenada Llei Mordaça, no exempta de polèmica

Finalment, i malgrat que es preveia un ple plàcid, hi va haver alguns moments de tensió en el debat i votació de la moció en contra de la Llei Mordaça, que va comptar amb els vots favorables de tots els altres grups excepte el Partit Popular, que hi va votar en contra.

Switch to mobile version