Autor Societat
5 Abril 2015 a 10:00

El Govern posa en marxa el Programa de preinscripció universitària 2015

Es vol millorar el servei d’atenció a prop de 90.000 estudiants

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona // Imatge del web Wikimedia Commons

El Govern ha aprovat la creació del Programa de gestió de la preinscripció universitària 2015 per tal de gestionar correctament els diferents processos d’admissió a la universitat d’enguany. S’incorporaran 17 efectius a l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) per reforçar la gestió de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i els processos de preinscripció universitària a les 7 universitats públiques del país i la Universitat de Vic, que seguiran al voltant de 90.000 estudiants. L’OAU, adscrita a la Secretaria d’Universitats, és l’organisme encarregat de gestionar el procés de preinscripció per encàrrec de les universitats catalanes.

L’OAU du a terme processos d’admissió durant els mesos de juny i novembre que corresponen a les proves d’accés a la universitat i a la preinscripció universitària de les convocatòries de juny, setembre i octubre, la preinscripció universitària de retitulats, i la preinscripció al Màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

El volum de gestió que comporten tots aquests processos no es pot assumir només amb el personal d’administració adscrit actualment a l’OAU, pel que s’incorporaran 17 efectius que realitzaran les funcions pròpies dels cossos administratiu i auxiliar administratiu en aquest àmbit. L’any passat, més de 66.000 usuaris es van adreçar a l’OAU, que va rebre més de 102.000 consultes.

Switch to mobile version