Autor Societat
3 abril 2015 a 09:00

El Servei d’Ocupació de Catalunya aprova tres nous programes de polítiques d’ocupació

6 Flares 6 Flares ×
Escoltar

Els programes compten amb un pressupost d’uns 31 milions d’euros

 

Servei d'Ocupació de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), va aprovar, el passat divendres 27 de març, durant la reunió del Consell de Direcció del SOC tres programes nous de polítiques actives d’ocupació de 2015. Aquests programes compten amb un pressupost previst de 31 milions d’euros. Els tres programes aprovats són “Fem Ocupació per a Joves”, “Aprenent i Treballant” i “Treball i Formació per a majors de 45 anys”.

“Fem Ocupació per a Joves”

Està previst destinar un total d’11.100.000 euros a la nova edició del programa dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 30 anys en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada i prioritàriament amb experiència professional.

L’any passat, dels 1.139 joves contractats en aquest programa, el 59% tenien edats de 18 a 24 anys, i el 41 tenia més de 24.  Els sectors principals on es varen realitzar la major part dels contractes van ser Comerç; Serveis; Hostaleria, restauració i turisme; Logística, transport i emmagatzematge; Activitats administratives i serveis auxiliars; Sector sanitari; Atenció a les persones; Indústria; Reparació de vehicles de motor, i Informació i comunicacions.

L’objectiu principal és afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant quatre tipus d’actuacions ocupacionals.

Aprenent i Treballant

El SOC va aprovar reeditar un segon any la iniciativa de Formació Professional per a l’Ocupació que permetrà als joves seleccionats fer una formació i treball remunerat de manera simultània.

A través del contracte de formació i aprenentatge el programa facilita que les empreses puguin implicar-se en el procés d’aprenentatges de les persones que s’integren a les seves plantilles.

Els beneficiaris de la iniciativa són joves aturats de 16 a 30 anys amb qualificació baixa o nul·la que seguiran un itinerari màxim de tres anys en els quals rebran formació homologable a la vegada que treballen en les empreses participants.

Les persones seran contractades des del mateix moment que s’iniciï el procés d’aprenentatge que cobraran pel temps efectiu treballat.

El SOC té previst destinar un total de 1.000.000 euros per subvencionar les activitats formatives, d’aquesta manera les subvencions aniran dirigides a les entitats acreditades que imparteixin formació i a les entitats que impulsin accions de suport.

Treball i Formació per a major de 45 anys

El SOC té previst destinar uns 19 milions d’euros al programa. Amb aquesta dotació es preveu que es beneficiïn persones majors de 45 anys sense feina i que hagin exhaurit totes les prestacions o subsidis.

L’objectiu del programa és oferir formació de qualitat i experiència laboral a un col·lectiu que, actualment, té més dificultats per inserir-se de nou al mercat. Es combinaran accions formatives professionalitzadores certificables i un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos.

El SOC oferirà ajuts per finançar tant formació com contractació a: ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes amb competència en matèria de promoció de l’ocupació o els organismes supralocals en què tinguin delegades les polítiques actives.

Formació 100% subvencionada; contracte amb 850 euros al mes

“Treball i Formació” combina formació i experiència professional per millorar l’ocupabilitat de les persones en atur i facilitar-ne la seva inserció.

La part formativa del programa, que tindrà una durada d’entre 80 i 120 hores, beu del catàleg d’accions formatives professionalitzadores certificables. Es subvencionaran el 100% de les accions.

Els contractes laborals es finançaran en la seva totalitat per jornada establerta amb un import màxim de 850 euros mensuals més pagues extres i cotització a la seguretat social.

6 Flares Twitter 1 Facebook 5 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 6 Flares ×