Autor Societat
16 Abril 2015 a 17:30

La CGT presenta una denúncia per irregularitats en la gestió d’ATLL Concessionària

Acciona va pagar 7,4 milions d’euros a una altra empresa seva

La CGT denuncia irregularitats en la gestió d'ATLL Concessionària // Foto: Joan Murcia

La CGT denuncia irregularitats en la gestió d’ATLL Concessionària // Foto: Joan Murcia

Tenim una sospita molt raonada que hi està havent una acció irregular a l’antiga Aigües Ter – Llobregat, que gestiona l’aigua de 4,9 milions d’habitants fonamentalment de comarques barcelonines“, començava Ermengol Gassiot, secretari de la CGT, l’explicació sobre la denúncia presentada a l’Oficina Anti-Frau en relació a la contractació presumptament irregular de la privatitzada Aigües Ter-Llobregat, Acciona. La sospita es fonamenta en allò que han documentat, i és una contractació de serveis de manteniment i d’explotació cap a una altra empresa, que és propietat al 100% del màxim accionista d’ATLL Concessionària SA, concretament, Aigües Ter Operadora.

Aquesta contractació és irregular per dos motius: contradiu el què s’explicita en el plec de condicions administratives de la contractació, on s’especifica de manera molt clara que qualsevol contractació de serveis en relació a la gestió de l’aigua s’ha de fer amb l’aprovació explícita de la Generalitat de Catalunya. “Aquesta aprovació, a dia d’avui, no s’ha produït, i d’això n’estem completament segurs“. En segon lloc, perquè l’empresa que realitza el servei i que factura a ATLL és una empresa que no té cap treballador, segons consta en el butlletí del Registre Mercantil, és a dir, que no té cap treballador que faci la feina per la qual està facturant.

Sabem que no hi ha autorització de la Generalitat perquè en el moment que vam tenir coneixement d’aquesta contractació, que l’any 2013 va implicar el traspàs de 7.414.000 € de l’empresa privatitzada cap a aquesta altra empresa del grup Acciona (…) en seu parlamentària el Govern va negar de manera explícita, preguntat pel Grup Mixt, que s’hagués realitzat aquesta concessió“, ha explicat Ermengol Gassiot, secretari general de la CGT. La Generalitat, tal com consta en el plec de condicions per a la contractació, té la potestat de designar un membre al Consell d’Administració a ATLL Concesionaria, i la persona designada és el gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui hauria d’aprovar aquest contracte cap a una empresa externa. “El què ens sobta molt és que, ja que el Govern nega categòricament que s’estigui produint aquest contracte, i diu ni tan sols tenir-ne coneixement, és que amb un membre designat pel Govern al Consell d’Administració, i que no és qualsevol sinó que és el propi gerent de l’ACA, no conegui que l’empresa portava dos anys – 2013 i 2014 – efectuant aquesta externalització“, continua Gassiot.

Per tant, des de la CGT tenen la sospita que aquesta externalització s’està produint, com a mínim, amb el Govern mirant cap a una altra banda, i negligint en les seves funcions de control d’un bé públic com és l’accés a l’aigua. També preocupa que es faci amb una empresa que no té cap treballador ni treballadora, és a dir, que “no sabem si realment s’està facturant per una activitat efectuada o és una empresa que s’està utilitzant per dissimular uns beneficis que serien molt superiors als què la Generalitat es va referir quan va justificar la privatització d’Aigües Ter-Llobregat“.

Segons l’empresa, tal com publicava ahir un mitjà de comunicació digital i explicava Ermengol Gassiot, s’havia decidit refacturar de nou els 7,4 milions d’euros que havien pagat el 2013. “Com pot ser que una empresa canviï d’empresa per justificar 7 milions d’euros, i dos anys més tard?“, es demanava el secretari general de la CGT.

Switch to mobile version