Autor Societat
12 Abril 2015 a 18:00

Més de 40 milions d’euros per a la millora turística

Increment en la recaptació en habitatges d’ús turístic

Marian Muro, Felip Puig i Pere Torres

Marian Muro, Felip Puig i Pere Torres // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

El passat divendres 10 d’abril Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, va fer un balanç de l’Impost sobre les estades en establiments turístics. Des del novembre 2012, quan es va posar en marxa, fins el 2014, la Generalitat ha recaptat un total de 82,3 milions d’euros dels quals 26,7 milions s’han transferit als ens locals.

Puig va afirmar que “l’impost està aconseguint els resultats pels quals va ser creada. Estem assolint un bon acompliment dels seus objectius: millora de l’oferta turística catalana; reequilibri territorial; augment de la desestacionalització; i la garantia d’una molt bona promoció del turisme català en un entorn molt competitiu”.

La recaptació total de 2014 ha estat d’un 41 milions d’euros, 2,5 milions més que al 2013. L’increment s’ha produït a cada un dels trimestres.

No hi ha hagut problemes en tot el procés. En relació, el conseller va agrair a tot el sector empresarial “la seva col·laboració en la canalització d’aquest recurs” i va assegurar que “l’impost ha de continuar sent una eina per a la recuperació econòmica”.

Actualment hi ha un 10% del recaptat pendent d’assignar i que es va regularitzant i assignant a l llarg de l’any. Els retards es deuen a la incorrecció o a la insuficiència d’informació en algunes declaracions del titular.

Recaptació per tipologia d’establiments

Els hotels ocupen la primera posició en relació a la recaptació per tipologia d’establiments amb un 32,7% milions d’euros, el 80,6% del total. Es destaca el creixement dels creuers, dels establiments de turisme rural i de les àrees de pernocta.

En xifres absolutes, dels 2,5 milions més de recaptació en el 2014, són, en bona part, d’hotels i habitatges d’ús turístic. Aquest increment en habitatges d’ús turístic es deu a l’aflorament d’oferta gràcies al procés de regularització.

Recaptació per marques turístiques

L’any 2014 va suposar un augment de la recaptació a totes les marques turístiques, amb l’excepció de les Terres de Lleida (-4,47%), Terres de l’Ebre (-1,1%) i Costa Daurada (-1%). Les xifres actuals variaran en funció de la distribució del mig milió d’euros que encara està pendent d’assignar.

Principals inversions dutes a terme gràcies a l’impost turístic

Durant l’any 2014 el Fons per al Foment del Turisme estava conformat per, aproximadament, 41 milions d’euros procedents de la recaptació de l’impost turístic. Els ajuntaments, per altra banda, han rebut 6 milions d’euros addicionals mitjançant la convocatòria de la Generalitat d’ajuts a les actuacions locals.

La Generalitat destina els diners procedents d’aquest impost a l’impuls de la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures turístiques; la creació i la millora dels productes turístics; el turisme sostenible i responsable; i la protecció i millora dels recursos turístics. Les principals inversions han estat:

 • 5,6 milions destinats a diverses infraestructures del territori que permeten la creació i manteniment de llocs de treball i l’ocupació turístics de la zona.
 • 4 milions d’euros per contribuir a la renovació de la planta hotelera de Catalunya
 • Execució de projectes de senyalització i impuls turístic.
 • 13 milions a l’Agència Catalana de Turisme destinats a la promoció de Catalunya com a destinació turística als mercats de major interès.
 • 2 milions al suport a grans esdeveniments de ressò internacionals com la Volta Catalunya, la Cimera de Turisme Urbà de l’OMT, el Ral·li Catalunya Costa Durada,…

Principals actuacions de promoció turística dels ens locals

Al 2014 les principals actuacions de promoció turística executades pels ens locals han estat:

 • Participació en diferents fires o esdeveniments de caràcter turístic, cultural o esportiu
 • Disseny i impressió de material gràfic promocional
 • Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Senyalització turística
 • Publicitat promocional en diferents mitjans de comunicació
 • Millora de l’experiència turística del visitant a les oficines de turisme
 • Quotes d’adhesió als distintius de qualitat turística promoguts per l’administració catalana
 • Creació de nous productes i rutes turístiques i manteniment dels ja existents
 • Aportació anual a diferents consorcis o entitats que centralitzen i gestionen la promoció turística d’alguns ens locals

La Comissió del Fons per al Foment de Turisme, òrgan encarregat de proposar l’assignació dels recursos procedents de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, està presidit pel Conseller d’Empresa i Ocupació i format per representants de diferents departaments de la Generalitat, representants del sector turístic i de les administracions locals catalanes.

Switch to mobile version