Autor Economia
31 maig 2015 a 18:00

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner

2 Flares 2 Flares ×
Escoltar

Es preveu que el 84,6% de les empreses innovadores augmentaran la facturació

El sec. d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres, en la presentació

El sec. d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, en la presentació // Imatge cedida per la Generalitat

El 84,6% de les empreses catalanes innovadores preveu un increment de la facturació al 2015. Aquesta conclusió esdevé del nou Baròmetre de la Innovació a Catalunya elaborat per la Generalitat a través d’ACCIÓ presentat el passat dimecres per Pere Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat, i per Núria Betriu, consellera delegada d’ACCIÓ.

El baròmetre detecta que el 56,8% de les empreses catalanes de més de 9 treballadors són innovadores, percentatge més elevat del que es tenia constància. Es subratlla que aquestes van invertir més en innovació l’any passat que al 2013.

Torres va dir que el baròmetre posa de manifest que “la innovació és una peça clau per a les empreses, perquè és un dels camins essencials per aconseguir més competitivitat”. Segons va dir Pere Torres “la innovació també és important per trobar nous nínxols on puguin aparèixer noves activitats empresarials, i també és important pel país: la Generalitat creu en una economia catalana oberta al món, basada en els elements productius i que sigui enormement creativa. Tots tres qualificatius estan absolutament lligats a la nostra capacitat d’innovació”.

El secretari d’Empresa i Competitivitat va recordar que segons la Comissió Europea Suècia, Finlàndia i Dinamarca són tres països considerats més innovadors d’Europa. Per tant, va assegurar, “la dimensió no és un element limitador, i Catalunya ha de ser capaç, amb un esforç perseverant i constant, de situar-se en aquest punt”.

Més innovació, més competitivitat

Segons Núria Betriula innovació té un fort impacte a l’empresa en termes de competitivitat, creixement i creació de riquesa”. La consellera delegada d’ACCIÓ va explicar que un 84,6% de les empreses innovadores preveuen un increment de la facturació, mentre un 71,3% preveu un augment de la productivitat i un 36,8% crear nous llocs de treball.

Gràfic 1 - Impactes esperats (2015) de les innovacions en curs (2014)

Gràfic 1 – Impactes esperats (2015) de les innovacions en curs (2014) // Gràfic cedit per la Generalitat

La vinculació entre innovació i internacionalització

El baròmetre posa de manifest la vinculació entre innovació i internacionalització. La major part de les empreses innovadores, un 62,1% són exportadores. Aquest nombre constat la importància de la innovació a l’hora de sortir a l’exterior per disposar d’un producte o servei diferencial, a més es reflecteix en la solidesa de les exportacions catalanes que al 2014 van superar els 60.000 milions d’euros. Una de cada cinc empreses catalanes de més de 9 treballadors formen part de les cadenes de valor global, i un 81,5% declara haver dut a terme activitats innovadores al 2014.

Per aquesta raó, des d’ACCIÓ es promou la innovació i la internacionalització de forma coordinada i integrada. Així, des de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya  es desenvolupen funcions d’innovació internacional.

Gràfic 2 -Perfil exportador. Empresa innovadora vs. empresa no innovadora

Gràfic 2 -Perfil exportador. Empresa innovadora vs. empresa no innovadora // Gràfic cedit per la Generalitat

Els emprenedors, les pimes i la innovació oberta

Segons va explicar Betriu el baròmetre “detecta que l’emprenedora a Catalunya té una forta base innovadora i que les empreses amb estratègies de sostenibilitat a llarg termini són companyies que aposten per la innovació”. Un 86,3%de les empreses emergents declara haver innovat al 2014. Seguidament a les empreses emergents, les més innovadores són les que tenen més de 50 anys: un 74,7% va innovar al 2014.

El baròmetre també reflexa que la cooperació és essencial per innovar al segle XXI. Cada vegada més anem a dinàmiques d’innovació col·laboratives, d’innovació oberta, que permetin fer front a reptes més globals i estructurals”. Es va detectar que un 52,4% de les empreses innovadores col·labora amb agents i aquest amb entitats internacionals.

Encara que els resultats del baròmetre indiquen que més de la meitat de les empreses catalanes són innovadores, la Generalitat és conscient que és necessari treballar perquè les pimes incrementin la sistematització dels processos d’innovació, cooperin i col·laborin més amb els agents tecnològics. Per aquesta raó s’ha impulsat la integració dels centres tecnològics avançats de Catalunya donant lloc a Eurecat, un centre amb més dimensió i capacitat d’especialització que permetrà capil·laritzar millor la innovació de les pimes. L’any passat, per tal de facilitar l’accés de les companyies a Eurecat i els centres TECNIO es va posar en marxa el programa Cupons d’innovació.

Dins el cap de la R+D i innovació la Generalitat va posar en marxa les Comunitats RIS3CAT, agrupacions voluntàries d’empreses i agents que, fins el 2020, desenvoluparan nous productes i serveis d’acord amb els reptes plantejats per l’estratègia RIS3CAT. Es fomenten la creació de projectes de desenvolupament tecnològic i innovació a través del programa Nucli d’Innovació Tecnològica d’ACCIÓ el qual permetrà obtenir productes i processos nous o millorats tecnològicament.

El programa d’Emprenedoria Corporativa impulsat per la innovació oberta pretén connectar empreses ja consolidades al mercat i emprenedors i empreses emergents tenint com a objectiu buscar sinergies que permetin desenvolupar projectes col·laboratius mitjançant la innovació oberta.

El baròmetre, una eina pionera a nivell internacional

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner que suposa un pas endavant en els mecanismes d’avaluació de la innovació de les empreses a nivell internacional en incloure els elements intangibles de la innovació. Així es mesura la recerca i desenvolupament de les companyies catalanes però la innovació associada a la millora de la reputació i el valor de marca, les noves formes de comercialització, els nous mètodes organitzatius,…

Pere Torres va subratllar que “l’objectiu d’aquest baròmetre és que d’un millor coneixement puguem fer unes millors polítiques d’innovació, però també que d’un millor coneixement siguem capaços de sensibilitzar més el món empresarial sobre la innovació. Hem d’aconseguir que les nostres empreses prenguin consciència que en molts casos ja estan fent innovació, i que passin a fer-ho de manera determinada i premeditada. La tecnologia és un component important per innovar, però no és l’únic ni l’exclusiu”.

A més permet a la Generalitat disposar de dades actualitzades en el camp de la innovació empresarial, facilitant la presa de decisions en l’àmbit i la creació de nous instruments per empreses. Per elaborar-ho s’han analitzat prèviament metodologies avançades a nivell internacional en l’avaluació de la innovació.

Així s’ha entrevistat una mostra de 1000 empreses amb seu a Catalunya de més de 9 treballadors. És una mostra representativa per Catalunya amb un error mostral no superior al 3,1 per un nivell de confiança del 95,5%. El baròmetre s’emmarca dins l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que entre els objectius marca augmentar els índexs d’innovació del país gràcies a la creació d’instruments propis d’anàlisi de la innovació al teixit empresarial català.

2 Flares Twitter 0 Facebook 2 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 2 Flares ×