Autor Economia
10 Maig 2015 a 16:00

PIMEC elabora un informe sobre empreses petites i grans

La patronal assenyala obstacles al creixement empresarial

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC // Imatge cedida per pimec

La patronal PIMEC, davant la idea àmpliament estesa que l’economia catalana està assentada sobre un teixit d’empreses massa petites i que això podria reduir les possibilitats econòmiques de les pròpies empreses i del conjunt, ha volgut seguir aportant més elements al debat sobre aquesta qüestió.

Per aquest motiu, PIMEC ha presentat l’informe “La dimensió de la pime”, a través del qual constata, mitjançant una comparativa internacional de les dimensions mitjanes empresarials, que la pime catalana és més petita que la del conjunt europeu, l’alemanya, la britànica, la danesa o l’holandesa. Tot i així, és superior a la belga, a la sueca o a l’espanyola. El document apunta vuit arguments que econòmicament van en favor de les empreses més grans: les economies d’escala, la productivitat, l’especialització, la innovació, l’accés als mercats, la capacitat inversora i financera, la capacitat de negociació i la rendibilitat.

Però també posa de manifest alguns desavantatges en el fet de créixer, com la por a la major complexitat de gestió associada a créixer, l’alentiment en la presa de decisions, el sacrifici d’alguns privilegis de ser petit derivats del marc normatiu, o la pèrdua de control de l’empresa.

Finalment, l’informe apunta la qüestió sobre si hi ha obstacles al creixement empresarial, pensant bàsicament en el cas català. En aquest sentit, s’entén que n’hi ha i quees poden agrupar en tres àmbits diferenciats: raons d’ordre historicoculturals, raons lligades a un marc normatiu que desincentiva el creixement empresarial i raons estrictament econòmiques.

A més, amb l’objectiu de seguir abordant aquesta qüestió econòmicament transcendent, PIMEC elaborarà un segon informe sobre la dimensió de la pime en què es tractaran els obstacles que dificulten el creixement de les pimes, així com les propostes de PIMEC per eliminar-los o reduir-los. La informació per elaborar aquest segon informe s’extreurà de la jornada “La PIME: créixer per competir?”, que es celebrarà el proper 14 de maig a l’edifici Torre Telefònica de Barcelona i a la qual assistiran més de 300 empresaris.

La jornada es plantejarà amb un triple objectiu: discutir si la dimensió de l’empresa influeix en la seva competitivitat; analitzar els obstacles que dificulten l’assoliment de dimensions empresarials més competitives, i per últim, efectuar propostes de polítiques empresarials pel que fa al tema de la dimensió. A l’acte hi seran presents Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, i Álvaro Nadal, director de l’Oficina Econòmica del President del Govern espanyol.

Switch to mobile version