Autor Economia
5 juny 2015 a 09:00

Les entitats financeres informen de pisos subjectes al dret de tanteig i retracte

2 Flares 2 Flares ×
Escoltar

Ja s’han anunciat  més de 2.000 pisos subjectes

 

Santi Vila // Imatge del web de Flickr

Santi Vila // Imatge del web de Flickr

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, va explicar el passat dimecres en seu parlamentària que diverses entitats financeres ja han informat de l’existència de més de 2.000 pisos que podrien ser objecte del nou dret de tanteig i retracte de les administracions. Aquest dret queda recollit en el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents en matèria d’habitatge que el Govern va aprovar tot just el passat 17 de març i que el dimecres es va sotmetre al debat a la totalitat al Parlament de Catalunya.
Amb aquest Decret llei, el Govern posa el focus especialment en les operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, en els que hi viuen famílies en situació de vulnerabilitat.
Entre d’altres mesures, estableix el dret de tanteig i retracte en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l’abril de 2008. Aquesta mesura s’aplicarà per un termini de sis anys, fins el 2021, i queden afectats els 72 municipis amb demanda acreditada, prioritzant l’adquisició per part de l’Administració d’habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió social. En les operacions de compra d’habitatges provinents d’execució hipotecària, l’entitat financera haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que tindrà preferència, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis pel mateix preu per destinar-lo a lloguer social.
Vila va declarar que “hem d’aprofitar aquesta oportunitat per incrementar el parc públic d’habitatges, gestionant-lo amb eficiència i eficàcia, canviant el règim de tinença basat en la propietat i afavorint la tinença en lloguer”. Arran de l’aprovació del Decret fa poc més d’un mes, diverses entitats financeres ja han fet aflorar més de 2.000 pisos en aquesta situació, que ara la Generalitat posarà a disposició dels municipis per si aquests estan interessats a adquirir-los. El mateix Departament de TES avaluarà la compra d’aquests habitatges, atès que ja ha habilitat una partida pressupostària de 8 milions d’euros amb aquest objectiu per al 2015, a la qual caldrà afegir-hi els ingressos procedents del futur impost sobre els habitatges buits.
Els 2.000 pisos que ara podran ser objecte de tanteig i retracte es reparteixen en 1.000 per a Catalunya Banc (oferts al fons d’inversió Blackstone), 360 per Bankia, 200 per Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI), 150 per Servihabitat, 100 per Solvia i 300 per altres. El Govern ha calculat que, durant els sis anys que es preveu aplicar aquest dret a tanteig i retracte, es podrà doblar l’actual parc públic d’habitatges, que suma 14.000 pisos. A curt termini, Vila va afirmar que “fins a final de 2016, el parc públic augmentarà al voltant d’un 10%, amb 1.400 habitatges nous que es posaran en règim de lloguer”.
El Decret llei també vol vetllar per l’adequat manteniment dels pisos procedents d’execucions hipotecàries, així com protegir les famílies que les han sofert i incrementar la informació de què disposa l’Administració sobre la situació del parc d’habitatge. Les principals mesures proposades en aquest sentit són l’obligació d’execució d’obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament, la protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una execució hipotecària i que hi segueixin vivint en lloguer social, i la creació del registre d’habitatges buits.
A Catalunya es van produir durant l’any 2014 un total de 14.230 execucions hipotecàries, de les quals 10.635 van ser habitatges en propietat de persones físiques i 3.595, de persones jurídiques. Del total de pisos provinents d’execució hipotecària, la gran majoria són usats, un total de 12.878, i tan sols 1.352 són habitatges nous. Un total de 32.363 famílies van rebre algun ajut dels programes socials d’habitatge, un 25% més que el 2013. A més, un total de 25.000 famílies viuen en habitatges provinents del parc públic de la Generalitat, o de les borses de lloguer. Per aquest any 2015, el Departament de TES preveu augmentar un 20% el número de llars beneficiades pels programes socials fins a arribar a les 40.800 famílies.
2 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 2 Flares ×