Autor Articles i estudis
28 Juny 2015 a 12:00

Malgrat patir un ictus, els infants recuperen la funcionalitat cerebral de l’àrea afectada

Aporta evidència de com el cervell pot seguir exercint la seva funció gairebé normal després d’un accident cerebrovascular primerenc

Imatge Web UPF

Imatge Web UPF

Per la lateralitat que presenten els éssers humans, cada hemisferi cerebral està especialitzat en una sèrie de funcions. Per exemple, el llenguatge sol estar focalitzat en l’hemisferi esquerre i la percepció en el dret.

Els nens que pateixen una lesió cerebral prenatal o perinatal amb vessament cerebral desenvolupen funcions cognitives notablement normals en certes àrees com ara les que tenen a veure amb les competències lingüístiques. Una possible explicació d’aquest fet ha estat que les regions cerebrals de l’hemisferi cerebral no afectat podrien suplir les funcions de la contrapart danyada.

Però als neuròlegs se’ls fa difícil determinar, després d’una lesió cerebral, si els canvis en l’activitat neuronal es deuen als danys causats per la lesió en sí mateixa, o causats pels processos relacionats amb la reorganització del cervell després de la lesió.

Un estudi que s’acaba de publicar al The Journal of Neuroscience ha tingut com objectiu principal esbrinar aquesta qüestió. Ha estat un treball dirigit per Gustavo Deco, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), i director del Centre de Cognició i Cervell, de la UPF, amb participació de Mohit Adhikari, membre del seu grup i primer autor de l’article, conjuntament amb investigadors provinents del Canadà, EUA i Suïssa.

Com han manifestat Deco i Mohit Adhikari, “en infants amb diagnòstic de lesió primerenca, hem tractat de diferenciar les causes dels canvis en l’activitat neuronal després d’un infart cerebral mitjançant l’estudi de la connectivitat funcional en estat de repòs cerebral”. Per dur-ho a terme, els investigadors han emprat un model computacional, de manera que, com ha afegit Deco, ” hem estat capaços de simular una xarxa a gran escala consistent en models realistes de les àrees cerebrals locals acoblades,  a través dels models de connectivitat anatòmica cerebral que disposem,  tant de nens sans com de nens amb història clínica de lesió cerebral”.

Amb aquesta metodologia d’estudi, els autors del treball han trobat sorprenentment que,  de les dades empíriques obtingudes de nens amb zones danyades per vessament cerebral es desprèn que,  les parts afectades es comporten com un cervell sa i no com un cervell lesionat,  com caldria esperar.

Per tant, com diu Deco, “aquests resultats indiquen que és poc probable que el dany estructural causat per una lesió cerebral primerenca tingui un impacte advers i sostingut en les connexions funcionals de les àrees afectades, al menys pel que fa a l’estat de repòs cerebral”.

Per tant, l’estudi aporta proves de com aquestes àrees podrien seguir exercint la seva funció gairebé normal en certs dominis, com ara el del llenguatge, malgrat els infants hagin patit un accident cerebrovascular primerenc.

Gustavo Deco

ICREA i director del Centre de Cognició i Cervell de la UPF

Switch to mobile version