Autor Economia
24 juny 2015 a 11:30

PIMEC elabora un document amb els indicadors de juny

1 Flares 1 Flares ×
Escoltar

L’entitat compara dades de Catalunya i Espanya

Índex de preus al consum // Imatge cedida per PIMEC

Índex de preus al consum // Imatge cedida per PIMEC

L’Observatori PIMEC ha elaborat el document “Indicadors PIMEC juny 215”, en el que es constaten diferents dades. Una d’elles és la creació i dissolució de societats mercantils.

La creació i dissolució de societats mercantils a Catalunya al maig de 2015 va ser de 1.662, un 10,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Per la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 180, un -8,2% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior. A Espanya, la creació de societats mercantils al maig de 2015 va ser de 8.038, un -1,2% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior. Per la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 1.638, un 2,0% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

El nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -32,8% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 273. A Espanya, disminueix un -26,2% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.412.

L’índex de producció industrial va augmentar a Catalunya a l’abril en relació al mateix període de 2014 (+2,4%). Per la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar a l’abril (+5,5%) en relació al mateix període de 2014. A Espanya, va augmentar a l’abril un 2,3% en relació al mateix període de 2014. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar a l’abril un +4,1% en relació al mateix període de 2014.

El PIB va augmentar a Catalunya al primer trimestre de 2015 un 2,6% en relació al mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,3% i el consum públic va augmentar un 1,0% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya, va augmentar al primer trimestre de 2015 un 2,7% en relació al mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 0,2% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al primer trimestre de 2015 un 3,3% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 3,2% i la inversió en construcció va augmentar un 2,7% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya, va augmentar al primer trimestre de 2015 un 5,1% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 7,1% i la inversió en construcció va créixer un 4,9% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al març de 2015 en 5.910 milions d’euros, un 15,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 6.665 milions d’euros, un 8,9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, al març la taxa de cobertura es va situar en el 88,7%. A Espanya, al març de 2015 es van situar en 23.218 milions d’euros, un 12,5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. De la seva banda, les importacions es van situar en 24.109 milions d’euros, un 6,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, al març la taxa de cobertura es va situar en el 96,3%.

L’IPC general es va situar al maig en el 0,1% a Catalunya i en el -0,2% a Espanya. Per la seva banda, la inflació subjacent es va situar en el 0,5% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,3%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,3%) de sis dècimes.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al maig en 2.423,5 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,2%. A Espanya, es va situar al maig en 12.790,3 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,2%. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al maig en 540,3 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 2,2%. A Espanya, es va situar al maig en 3.174,8 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 2,2%.

L’atur registrat es va situar a Catalunya al maig en 531.900 persones, un -10,2% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat augmenta en els sense ocupació anterior, i es redueix en el primari, la indústria, la construcció i els serveis. A Espanya, al maig es va situar en 4.215.000 persones, un -7,8% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat es redueix a l’agricultura, la indústria, la construcció, els serveis i els sense ocupació anterior.

Finalment, els tipus d’interès han patit un lleuger descens i els tipus de canvi han augmentat. A més, la sinistralitat laboral a Catalunya ha disminuït.

1 Flares Twitter 0 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×