Autor Política
30 juliol 2015 a 09:00

El Govern presenta el nou model d’Administració Tributària de Catalunya

3 Flares 3 Flares ×
Escoltar

Aquest informe dels experts es basa en la cooperació i la confiança

Presentació del informe // Imatge cedida per la Generalitat

Presentació del informe // Imatge cedida per la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha presentat les conclusions dels deu estudis que conformen l’Informe sobre el nou model d’Administració tributària per a Catalunya. Aquests treballs són el resultat de la feina per més d’un centenar de persones de l’àmbit públic i privat de la fiscalitat a Catalunya, especialistes en els diferents vessants de la fiscalitat i, coordinat el director del programa per a la definició d’un model d’administració tributària de Catalunya, Joan Iglesias.

Durant la inauguració de la Jornada, el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha assegurat: “Podem comprovar que Catalunya disposa d’una comunitat fiscal”. Ha destacat: “El seu coneixement i la seva expertesa” i “Això ens dóna confiança i ens fa estar més ben preparats pel futur i sabrem què hem de fer, en qui emmirallar-nos i quines són les preguntes essencials”

 

Els treballs recullen els principals avenços en gestió tributària consolidats en els últims anys en els països més avançats del món. Els experts s’han inspirat en els models de països com Suècia i Austràlia, que prioritzen la cooperació amb el contribuent, per davant del control i el càstig que caracteritzen el model d’administració tributària vigent avui a Espanya.

La Generalitat té el repte de dissenyar un model de gestió del sistema fiscal que incorpori les millors pràctiques i tendències en l’àmbit internacional i concebuda sota els principis d’orientació a resultats, transparència, professionalitat, vocació de servei i eficiència, d’acord amb les recomanacions del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Vol deixar el model actual de control per anar cap a un model de servei basat en la cooperació i la confiança.

Entre les propostes que es plantegen en aquests estudis destaca el concepte Smart Tax, la fiscalitat intel·ligent aplicat a la relació entre l’Administració tributària i el contribuent. L’estratègia SmartCAT ha de convertir Catalunya en una territori intel·ligent de referència i abast internacionals, traient profit de l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Amb aquesta estratègia, el Govern pretén millorar els serveis als ciutadans gràcies a una utilització més eficient dels recursos i una actuació més intel·ligent mitjançant la gestió del màxim d’informació en temps real de què es pugui disposar.

Durant l’acte també s’ha presentat l’organigrama institucional del model de gestió de l’Administració Tributària de Catalunya que s’estructuraria sota un triple nivell d’autoritat o governança fiscal: l’autoritat fiscal principal, l’autoritat fiscal professional i l’autoritat fiscal funcional.

Dins de l’estructura institucional del sistema fiscal destaca el Consell Fiscal de Catalunya que té com a principal funció dirigir i assessorar el sistema tributari dotant de seguretat jurídica a l’Administració tributaria. Dins de l’àmbit de l’Administració executiva, el model inclou el Servei Català de Gestió d’Ingressos. Aquest òrgan, juntament amb el Consell Fiscal, dissenya l’estratègia del sistema i dirigeix i coordina totes les funcions del SCGI, que s’organitzen en agències amb autonomia pròpia.

En quan a l’àmbit de l’Administració no executiva el sistema es recolza en quatre òrgans: la Direcció General de Tributs, Junta de Tributs de Catalunya, Institut d’Estudis Tributaris de Catalunya i la Oficina Catalana de Fiscalitat Internacional.

En definitiva, l’objectiu del model de fiscalitat presentat ofereix un  conjunt dels contribuents catalans la possibilitat d’aconseguir una millora significativa en la confiança de la ciutadania en la seva Administració tributària. De fet, un sistema fiscal és el que es coneix com una estructura d’Estat i la principal funció en una societat democràtica avançada és obtenir una part de la riquesa que es genera com a conseqüència de l’activitat econòmica de les persones i de les empreses, per destinar-la a finançar la despesa pública aprovada pel Parlament i recollida en el pressupost, això ha explicat el director del programa, Joan Iglesias.

3 Flares Twitter 1 Facebook 2 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×