Autor Economia
9 Juliol 2015 a 09:00

La Generalitat destina 3,8 milions d’euros a millorar l’ocupabilitat

També millorarà la inserció laboral de 3.000 persones que reben l’RMI

Inserció laboral // Imatge del web Pixabay

Inserció laboral // Imatge del web Pixabay

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, destinarà enguany 3.875.000 euros per millorar l’ocupabilitat i la inserció en el mercat laboral de més de 3.000 perceptors de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que suposarà un increment d’un 24% respecte a 2014. Aquesta convocatòria s’inclou en el conjunt de polítiques actives que s’estan portant a terme per beneficiar aquest col·lectiu.
Així, l’executiu dedicarà aquests gairebé 3,9 milions d’euros a la convocatòria de 2015 (de caràcter plurianual amb abast 2016) per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d’un Programa de mesures actives, als efectes de millorar el seu grau d’ocupabilitat dels perceptors de l’RMI mitjançant actuacions com: la formació en competències transversals, el suport per a la recerca de feina, pràctiques professionals i prospecció d’empreses, entre d’altres.
Es podran acollir a aquests ajuts les entitats locals, així com les entitats dependents o vinculades a aquestes, i les entitats privades sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb àmbit d’actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d’accions d’inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d’exclusió social. En aquest sentit, en la convocatòria de 2014 d’aquest Programa es van aprovar un total de 57 entitats, per a realitzar 75 actuacions per tot el territori de Catalunya.
Per a aquest 2015-2016 hi poden accedir tots els perceptors de l’RMI majors de 16 anys que figurin inscrits en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupats, tanmateix tenen caràcter preferent en l’accés a aquestes actuacions les persones que els resti menys temps permanència per a esgotar el període màxim de cobrament de la RMI, que el seu grau d’ocupabilitat el qual es pugui veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció, que tinguin una edat compresa entre 31 i 60 anys, que siguin dones, i que tinguin càrregues familiars.
Les persones seleccionades podran participar en diferents blocs segons les necessitats detectades: Competències clau (on s’analitzarà el context laboral i les competències de base i transversals), Diagnòstic de l’ocupabilitat (recollint les motivacions i interessos en relació al mercat de treball i ocupacions), Recerca de feina (on se’ls informarà dels diferents canals i eines existents, el procés de selecció i la possibilitat d’autoocupar-se), Formació (en competències transversals, en alfabetització informàtica i en la programació, suport i seguiment de pràctiques professionals), i Relació amb l’empresa (on es donarà suport en la prospecció i seguiment posterior a la inserció laboral).
Switch to mobile version