Autor Societat
5 Setembre 2015 a 18:00

El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei de formació i qualificació professional

L’objectiu és millorar la formació i l’ocupabilitat

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

El Govern ha aprovat el calendari de desplegament de la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya, aprovada pel Parlament el 4 de juny passat. La llei d’FP permet integrar, en un únic sistema, les diferents formacions professionals  amb l’objectiu principal de millorar la formació de les persones i incrementar-ne alhora l’ocupabilitat.

El calendari estableix la constitució dels nous òrgans de governança i l’ordenació dels serveis bàsics del sistema. A més, inclou la regulació de diversos aspectes com ara: de la Comissió Rectora -el màxim òrgan de planificació estratègica i d’avaluació de les polítiques del sistema-; del Sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals; de la Xarxa del Sistema; dels Programes de noves oportunitats; de les Beques i ajuts; de la Innovació als centres; o del Pla de formació permanent del professorat. En total, són 22 les mesures que es deriven de la Llei de formació i qualificació professional:

 • Desplegament reglamentari del Pla d’acreditació
 • Estatuts i adscripció de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional
 • Regulació de la Comissió Rectora
 • Regulació del Consell de Formació i Qualificació Professional
 • Regulació del Sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals
 • Regulació de la Xarxa del Sistema
 • Regulació dels centres de formació professional integrada
 • Regulació de la Xarxa integrada d’Informació i orientació
 • Regulació dels Programes de noves oportunitats
 • Disseny d’itineraris específics postobligatoris per a persones amb discapacitat
 • Regulació de l’Informe de Prospecció de necessitats
 • Regulació i aprovació dels Consells Sectorials
 • Regulació de simplificació dels procediments d’autorització de centres
 • Regulació del Sistema d’indicadors de desplegament de la Llei
 • Regulació de les  Beques i ajuts del sistema integrat
 • Regulació gestió de la Qualitat als centres
 • Regulació de la gestió de la Innovació als centres
 • Regulació del Registre d’Unitats de competència
 • Regulació de Drets i deures en pràctiques i aprenentatge
 • Pla de formació permanent del professorat i formadors
 • Regulació de l’informe d’avaluació del sistema
 • Primer informe d’avaluació del sistema

El calendari es desenvoluparà en un període de tres anys, fins al juny de 2018, quan es durà a terme el primer informe d’avaluació del sistema. La nova llei suposarà fomentar l’ocupació i la millora professional de les persones i, d’aquesta manera, avançar cap a un nou model d’FP que situï Catalunya en la línia de la formació europea més avançada.

La llei aposta per garantir la qualitat del sistema a través de quatre aspectes principals: millora dels centres, innovació en la formació professional i en la formació permanent del professorat, promoció de l’aptitud per a l’emprenedoria i avaluació periòdica del sistema de formació i qualificació professional.

Switch to mobile version