Autor Societat
23 Setembre 2015 a 14:00

Els canvis de residència entre municipis dins de Catalunya disminueixen un 1,1% respecte el 2014

Els fluxos migratoris amb la resta d’Espanya han resultat positius

Canvis de residència // Imatge cedida per la Generalitat

Canvis de residència // Imatge cedida per la Generalitat

L’any 2014, s’han registrat 244.278 canvis de residència entre municipis dins de Catalunya, xifra que representa una disminució de l’1,1% respecte a un any enrere, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. Els municipis de grandària mitjana han guanyat població com a conseqüència dels canvis de residència dins de Catalunya mentre que els municipis petits i grans n’han perdut .

Els fluxos migratoris amb la resta d’Espanya han resultat en un saldo migratori positiu de 3.413 habitants. Les immigracions (54.339) han augmentat un 4,1% mentre que les emigracions (50.926) han disminuït un 3,7% respecte de l’any anterior.

Pel que fa als moviments migratoris amb l’estranger, per tercer any consecutiu s’ha registrat una sortida neta de població cap a l’estranger, amb un saldo negatiu de 8.952 habitants com a resultat del balanç entre les 99.543 entrades i les 108.495 sortides.

En conjunt, la població catalana perd 5.539 persones com a resultat del saldo positiu de les migracions procedents de la resta d’Espanya i del saldo negatiu de les migracions procedents de l’estranger. La majoria de comarques han perdut població per moviments migratoris: la Selva (-2.222 hab.) i el Baix Camp (-1.935 hab.) són les comarques que han registrat un saldo negatiu més elevat.

També cal dir que hi ha 11 comarques que han guanyat població, encapçalades pel Barcelonès seguida del Maresme (1.443 hab.). El Barcelonès destaca com a centre receptor per les migracions de la resta d’Espanya i de l’estranger i emissor pels moviments dins de Catalunya.

Switch to mobile version