Autor Societat
27 setembre 2015 a 16:00

Els plans d’igualtat inscrits a Catalunya ja inclouen 87.116 treballadors

3 Flares 3 Flares ×
Escoltar

Un total de 40 empreses han fet el pas voluntari per afegir-se

Pla Igualtat // Imatge cedida per la Generalitat

Pla Igualtat // Imatge cedida per la Generalitat

Els plans d’igualtat inscrits actualment al registre de la Generalitat de Catalunya ja inclouen 87.116 persones treballadores, 48.943 dones i 38.173 homes. Des del 2013, un total de 40 empreses han fet el pas voluntari d’afegir els seus plans a l’esmentat registre, l’únic d’aquestes característiques existent a nivell de l’estat. Entre les companyies que han inscrit els seus plans d’igualtat hi trobem el F.C. Barcelona, Seat o Borges.

 

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El pla d’igualtat és d’elaboració obligada per a aquelles empreses que tenen una plantilla superior als 250 empleats o ho tenen recollit al conveni col·lectiu. També han de complir amb el requisit les companyies afectades per un sanció de l’autoritat laboral o una resolució judicial que hagi fixat aquesta obligació. Però qualsevol empresa pot decidir l’elaboració d’un pla d’igualtat, de forma negociada amb els representants legals dels treballadors.

El registre de plans d’igualtat català és de caràcter voluntari, malgrat que la recentment aprovada llei d’igualtat preveu la inscripció com a requisit en determinades circumstàncies. Amb aquesta inscripció, l’empresa pot deixar constància de la seva bona pràctica, en tant que el seu pla d’igualtat queda públicament exposat.

3 Flares Twitter 0 Facebook 2 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×