Autor Sanitat
18 Novembre 2015 a 18:00

El CatSalut reforça els serveis de salut per fer front al període d’hivern

El Pla s’activa entre l’1 de desembre i el 31 de març

CatSalut // Imatge cedida per la Generalitat

CatSalut // Imatge cedida per la Generalitat

El Departament de Salut ha activat el Pla d’hivern per fer front a l’increment de demanda que es produeix durant aquest període. Entre les actuacions del Pla sobresurten la campanya de vacunació contra la grip, l’increment de recursos assistencials i el reforç de la comunicació per fomentar l’ús adequat dels serveis sanitaris públics i per informar sobre l’evolució de la grip.

El Pla d’urgències de Catalunya, que s’activa entre l’1 de desembre i el 31 de març, mitjançant els plans operatius dels territoris i dels centres assistencials, l’actuació coordinada dels diferents centres de salut permet fer la previsió de l’augment de la demanda d’atenció urgent durant l’hivern.

Durant aquest període, el Servei Català de Salut (CatSalut) ha previst l’augment de l’oferta d’hospitalització, amb un total de 12.132 altes d’aguts (+10,6%) i 2.457 altes sociosanitàries (+38,19%). Les xifres estan previstes sobre la base de l’anàlisi de les demandes dels anys anteriors i s’activaran en funció de les necessitats reals de la ciutadania.

Al mateix temps, com ja és habitual, s’incorporaran professionals de reforç en alguns equips d’atenció primària per cobrir aquests increments puntuals d’activitat. Aquests recursos aniran augmentant a mesura que augmenti la demanda.

Durant la temporada 2014-2015, el sistema sanitari va ser capaç de donar una resposta adequada a l’increment d’activitat, ja que els plans operatius de regió i dels proveïdors incorporaven les actuacions per donar resposta a aquests increments.

El Pla també desenvolupa un seguiment estret de l’activitat declarada per hospitals, centres d’atenció primària (CAP), centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La setmana del 5 a l’11 de novembre, el 061 CatSalut Respon ha atès 26.203 casos; els CAP han rebut 795.868 visites; els centres d’atenció continuada, 40.032; i les urgències hospitalàries, 64.622 visites d’adults i 3.769 visites infantils. El total d’ingressos ha estat de 5.922 (346 són ingressos infantils).

El Pla d’hivern respon al nou model d’atenció a les urgències del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, el qual vol donar compliment als objectius següents: adequar el temps de resposta, canalitzar l’atenció al recurs més adequat segons la necessitat, adequar les organitzacions i els recursos als augments de la demanda i aconseguir una coordinació correcta entre els diferents serveis i centres sanitaris territorials.

A través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), durant els mesos d’hivern es prioritza la vigilància i prevenció de les infeccions respiratòries agudes entre les quals hi ha la grip. Com que la millor eina preventiva és la vacunació, a mitjan octubre es va iniciar la campanya de vacunació antigripal, amb la distribució d‘1.200.000 dosis de vacuna per tal d’immunitzar els grups de població que es consideren de risc.

 

Aquest any s’incorpora al PIDIRAC un model predictiu mitjançant el qual, a partir de dades de morbiditat del sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO), el sistema sentinella, les dades meteorològiques i l’aplicació Google Flu Trends, es prediu, en temps real, la intensitat epidèmica amb 1-2 setmanes d’antelació. Els resultats d’aquest model predictiu es publiquen setmanalment en el Full PIDIRAC

Un altre dels aspectes cabdals del Pla d’hivern és el reforçament de la informació i comunicació a la ciutadania. En el canal temàtic sobre la grip del Canal Salut se centralitza la informació sobre el seguiment setmanal de casos de grip i també s’hi incorporen vídeos informatius. Aquests continguts també es difonen a través de Twitter i de l’app 061 CatSalut Respon.

 

Switch to mobile version