Autor Societat
17 novembre 2015 a 10:00

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades impulsa un inventari amb els recursos que Catalunya posa a l’abast

6 Flares 6 Flares ×
Escoltar

S’ha incorporat l’atenció a la infància coma  nou grup de treball

El Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades // Imatge del web de Pixabay

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades // Imatge del web de Pixabay

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades impulsa un inventari unificat amb els recursos que la societat catalana posa a l’abast dels sol·licitants d’asil i protecció internacional davant la crisi humanitària que es viu al Mediterrani i a l’Europa oriental.

 

Generalitat, món local, col·legis professionals, entitats socials i experts han dissenyat una fitxa unitària per al conjunt del país que permetrà inventariar tots els béns materials i immaterials que persones a títol individual, entitats i empreses, entre d’altres, vulguin posar a disposició del col·lectiu de refugiats.

Entre els recursos a cedir s’inclouen places d’allotjament, formació en idiomes o alfabetització, cessió d’espais formatius i de material, organització de cursos, formació i orientació per al treball i, finalment, acompanyament i voluntariat. Aquest darrer punt es pot concretar en acompanyament personal, escolar i familiar, prestacions de serveis de salut complementaris, activitats de lleure i esports, traducció i interpretació o mediació intercultural, entre d’altres.

Els ajuntaments i consells comarcals, així com grans entitats com Càritas o l’Obra Social Sant Joan de Déu, centralitzaran en breu l’inventari de recursos adreçats a l’acollida de persones refugiades. Es respon també així a un dels primers compromisos assumits pel comitè d’acollida en el sentit de disposar d’un retrat precís de les disponibilitats del país pel que fa a les administracions i allò que els particulars poden oferir.

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades es va crear el 22 de setembre com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

Aquest comitè s’ha estructurat operativament en sis grups de treball que treballen de forma autònoma, flexible i orientats a l’assoliment de resultats. Hi participen entitats de naturalesa diversa com administracions locals, col·legis professionals, entitats socials, departaments de la Generalitat i experts, entre d’altres. Actualment el nombre d’actors que participen en aquests grups supera la seixantena.

El comitè compta amb sis grups de treball, un dels quals de recent creació per millorar en eficàcia i que abordarà l’atenció a la infància: sensibilització i educació per al desenvolupament, elaboració d’un inventari de recursos, acolliment, salut, ocupació i infància.

6 Flares Twitter 0 Facebook 5 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 6 Flares ×