Autor Societat
4 Novembre 2015 a 13:00

El jaciment arqueològic de Ca n’Oliver serà declarat Bé Cultural d’Interès Nacional

 

Poblat de Ca n'Oliver // Imatge cedida per l'Ajuntament de Cerdanyola (Extreta del facebook del Poblat i Museu de ca n'Oliver)

Poblat de Ca n’Oliver // Imatge cedida per l’Ajuntament de Cerdanyola (Extreta del facebook del Poblat i Museu de ca n’Oliver)

L’assentament ibèric més destacat de la comarca i peça fonamental dins l’estudi de l’antic territori de la Laietània i del món ibèric català, el Poblat Ibèric de Ca n’Oliver, es convertirà en Bé Cultural d’Interès Nacional. La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de la incoació de l’expedient suposa començar el procés d’instrucció.  Ara cal un informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i també de l’Institut d’Estudis Catalans o d’una de les institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi o competència reconeguts.

Finalment, la declaració del jaciment arqueològic de Ca n’Oliver com Bé Cultural d’Interès Nacional ha d’ésser acordada pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller de Cultura.

El Poblat Ibèric de Ca n’Oliver permet visualitzar una extensa i complexa trama urbana amb fins a 4 fases d’ocupació diferents, amb elements singulars com les portes, les conduccions d’aigua o els fossars. Mostra de manera precisa l’origen i evolució de l‘urbanisme en el marc de la Laietània.

El jaciment ha proporcionat un gran nombre de conjunts tancats amb abundant material de tota mena que es troben conservats i exposat sal museu monogràfic de Ca n’Oliver i que permet a donar una amplíssima visió de conjunt del món ibèric laietà.

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

Els Béns Culturals d’Interès Nacional és una categoria de protecció legal dels béns més rellevants del patrimoni cultural català atorgada per l’Administració de la Generalitat, que l’ha d’inscriure al Registre de BCIN. Segons la llei, els béns es troben classificats en diferents categories, entre elles el de zona arqueològica. Aquesta ha de ser un lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d’ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.

 

Switch to mobile version