Autor Economia
4 Novembre 2015 a 14:00

PIMEC se suma a la línia de préstecs per al creixement empresarial de l’ICF i Caixa d’Enginyers

Aquesta línia de finançament està dotada amb 30 milions d’euros

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC se suma a la línia de préstecs per a pimes que han iniciat l’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva societat filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), i Caixa d’Enginyers.

Aquesta línia de finançament anomenada IFEM Creixement, està dotada amb 30 milions d’euros, per a finançar projectes d’inversió i/o necessitats de circulant.

PIMEC també canalitzarà la nova línia IFEM Creixement a través de la seva xarxa de consultors per poder informar i donar accés a les pimes que es troben en una situació de creixement. La patronal vol donar resposta a totes les necessitat del col·lectiu que representa per impulsar el creixement de les pimes i potenciar la seva competitivitat.

Els fons els aporta IFEM i compten amb el cofinançament de fons estructurals europeus (FEDER), gestionats per IFEM, en el marc del programa JEREMIE a Catalunya.

Caixa d’Enginyers distribueix els préstecs en exclusiva. L’ICF, a través d’IFEM, assumeix una part del risc creditici de l’operació (70%) per tal de facilitar l’accés al finançament a les pimes. Les garanties per al finançament es determinen en funció de cada projecte.

Per a projectes d’inversió, els préstecs són entre 0,5 i 2,5 milions d’euros, amb un termini d’amortització de fins a 10 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosos.

Per a necessitats de circulant els préstecs són entre 0,5 i 2 milions d’euros, amb un termini d’amortització de fins a 5 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència inclòs.

En ambdós casos els préstecs tenen un tipus d’interès euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 1,25%, amb una comissió d’obertura del 0,5%.

Les pimes interessades en aquest finançament poden adreçar-se a PIMEC i a qualsevol de les oficines de Caixa d’Enginyers. El termini per presentar sol•licituds finalitza el 15 de desembre del 2015.

Switch to mobile version