Autor Economia
18 Desembre 2015 a 13:00

Cerdanyola Empresarial s’oposa a un augment d’impostos que penalitza l’activitat econòmica

Han presentat al·legacions a la modificació de les Ordenances Fiscals

Ajuntament de Cerdanyola // Foto: Joan Murcia

Ajuntament de Cerdanyola // Foto: Joan Murcia

L’associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès, Cerdanyola Empresarial, ha presentat al·legacions a la modificació de les Ordenances Fiscals aprovades inicialment el 22 d’octubre, disconforme amb unes mesures que incrementen la pressió fiscal sobre els empre- saris i industrials del municipi, en un escenari on l’activitat econòmica i els seus preus no han augmentat, sinó que han disminuït. Això podria ser un llast per al desenvolupament i la recuperació de l’economia, així com per a   l’ocupació.

L’entitat recorda que l’Ajuntament justifica aquest increment exclusivament per la dismi- nució d’ingressos fiscals que provoca la baixada dels valors cadastrals. Per als empresaris, això no és motiu suficient per a un increment que els castiga especialment, ja que també es veuen perjudicats econòmicament per la disminució dels valors dels immobles, i per- què amb les presents ordenances no es podran beneficiar de la baixada general que vol apropar el seu valor cadastral al valor real.

Per a Cerdanyola Empresarial, existeixen o es poden crear instruments per compensar la manca d’ingressos, a més de mesures com adequar ingressos i despeses a les circumstàncies actuals.

En les mateixes al·legacions, l’associació d’empresaris destaca que la millor manera de re- cuperar ingressos municipals per millorar el benestar de la ciutadania passa, precisament, per incentivar l’activitat econòmica i atraure noves empreses i indústries. Això generaria més llocs de treball i la qualitat de l’ocupació. És per tot això que Cerdanyola Empresarial s’ofereix a l’Ajuntament per treballar conjuntament en aquests objectius i reclama que no s’aprovin definitivament les Ordenances Fiscals en qüestió.

Alegacions ordenances fiscals 2016 presentades

Switch to mobile version