Autor Economia
16 Desembre 2015 a 13:00

El Consell Comarcal referma el seu compromís amb el Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

XX Assemblea del Pacte fa propostes de millora de la xarxa de suport a la internacionalització

El Consell Comarcal referma el seu compromís amb el Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona // Imatge cedida pel Consell Comarcal del Vallès Occidental

El Consell Comarcal referma el seu compromís amb el Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona // Imatge cedida pel Consell Comarcal del Vallès Occidental

El Consell Comarcal va participar divendres a la XX Assemblea del Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, celebrada a Mataró i que va comptar amb la presència Sònia Recasens, presidenta del Consell General del Pacte Industrial i diputada delegada de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. Durant l’Assembla es va presentar un estudi d’ESADE que inclou propostes de millora de la xarxa de suport a la internacionalització, com accions de màrqueting, un instrument formal de coordinació d’atracció de la inversió o millorar la coordinació entre els actors que promouen la gestió de l’exportació.

Per part del Consell Comarcal hi va participar el conseller de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Carles Paredes, qui va afirmar que des del Vallès Occidental volem treballar amb el Pacte industrial per potenciar la nostra industria i vincular-la a una marca d’èxit com és Barcelona. Hem d’aprofitar la proximitat a aquest pol mundial per posicionar el teixit empresarial i industrial de la comarca i impulsar la internacionalització de les nostres empreses. El treball conjunt amb tots els actors del Pacte ens garanteix una presència més enllà dels municipis vallesans i una interacció amb la resta de la Regió metropolitana”. 

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 45 ajuntaments, 13 organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea metropolitana de Barcelona, 5 consells comarcals, 6 universitats i diverses institucions vinculades al desenvolupament  econòmic.

Els representants de les entitats que en formen part han estat renovats en gran part després de les darreres eleccions municipals i s’ha aprovat l’adhesió dels Ajuntaments de La Llagosta, La Palma de Cervelló i Vallirana com a nous socis.

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona va presentar divendres el document “La xarxa de suport a la internacionalització econòmica de la RMB”, dirigit pel professor d’ESADE Angel Saz-Carranza. L’objectiu de l’estudi és identificar i caracteritzar la xarxa d’actors que promouen i donen suport a la internacionalització de l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona, analitzar els seus vincles i les seves interrelacions i fer propostes per millorar el seu funcionament.

L’estudi conclou que la Regió Metropolitana de Barcelona ha creat una xarxa de suport a la internacionalització econòmica interessant, prou segmentada i professional, però no es pot quedar en aquest punt: A mesura que la competència i dinamisme global s’acceleren, la regió ha de continuar amb la millora institucional que acompanyi el sector privat i industrial en el procés d’internacionalització.

Aquest estudi elaborat per ESADE és pioner en agrupar les diferents organitzacions que presten serveis d’internacionalització a la Regió Metropolitana de Barcelona en cinc grups, anomenats subsistemes, d’acord amb les seves funcions i activitats principals. Aquests són màrqueting internacional –que inclou la promoció turística, l’atracció d’esdeveniments i rutes comercials, la gestió de la marca Barcelona, i l’organització d’esdeveniments–, atracció d’inversió estrangera directa, i tres subsistemes relacionats amb l’exportació: promoció, capacitació i gestió.

Propostes de millora de la xarxa de suport a la internacionalització

Màrqueting internacional: L’estudi proposa ancorar ACCIÓ a l’agència Marca Barcelona (en construcció) per millorar-ne la coordinació. ACCIÓ es podria incorporar formalment a l’agència o simplement participar a les reunions i als consells de coordinació. 

Atracció d’inversió estrangera directa: Pel que fa a aquest subsistema, es proposa crear un instrument formal de coordinació d’atracció de la inversió a la Regió Metropolitana de Barcelona, liderat per ACCIÓ i Barcelona Activa, integrant-hi l’ICEX i també l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Port i la Cambra de Comerç. Aquest instrument podria implicar reunions de coordinació bisetmanals, o una llista de correu on s’anunciessin els projectes que es gestionin a mesura que vagin sorgint.

Exportació: En els subsistemes vinculats amb l’exportació és on l’estudi ha trobat més necessitats de millora, degut a les duplicitats existents en les accions de sensibilització i de formació, i per la manca de nexe entre els programes de capacitació i de gestió de l’exportació.

Switch to mobile version