Autor Societat
23 desembre 2015 a 13:00

El Consell de Comerç va debatre sobre mobilitat a la ciutat

4 Flares 4 Flares ×
Escoltar

Aparcaments, transports públics, prioritat per a les persones a la ciutat…..

Mercat de les Fontetes // Foto: Joan Murcia

L’Ajuntament està renovant l’enllumenat públic del barri de les Fontetes // Foto: Joan Murcia

L’alcalde Carles Escolà va presidir la reunió del Consell de Comerç dedicada a parlar de la mobilitat i com afecta a les activitats vinculades al comerç, hostaleria, lleure nocturn i llotges municipals. La sessió va comptar amb la presència de representants dels grups municipals del PSC, Ciutadans i Convergència i Unió.

Escolà va demanar als reunits que proposessin millorares a la situació actual, dinamitzant i potenciant l’activitat econòmica a la ciutat.

El tècnic municipal de mobilitat va informar de l’estat actual del Pla de Mobilitat de la ciutat, aprovat inicialment al ple de març, i publicat al portal municipal.

Actualment s’està a l’espera que arribi l’informe de l’Organisme Ambiental de la Generalitat per tal a procedir a fer les modificacions necessàries, si s’escauen, i dur el pla a aprovació definitiva del ple municipal, moment en el que caldrà treballar les propostes que planteja l’estudi per adaptar la mobilitat de la ciutat a les necessitats actuals.

Temes com els aparcaments, transports públics i prioritat per a les persones a la ciutat, plantejat per l’entitat Cerdanyola Comerç i Serveis, entre d’altres, caldrà combinar-los amb els interessos dels diversos agents econòmics i socials de la ciutat.

Aparcament al Mercat de Les Fontetes

Es van plantejar els problemes que existeixen amb la zona blava existent davant el mercat. Segons el tècnic municipal hi ha tres zones a Cerdanyola en aquesta situació, les dues llotges i el centre de la ciutat. En el cas de Les Fontetes existeix un aparcament soterrat municipal que en el seu moment va ser pensat per atendre les necessitats del barri, amb places de lloguer, i d’altres de rotació. Una funció que no es compleix i que ara cal repensar.

Els comerciants de la llotja van demanar una zona blava com Ripollet, amb una franja de temps d’a parcament gratuïta per al comprador que propiciaria la rotació. Aquesta opció no seria gratuïta per l’Ajuntament ja que hauria de pagar les despeses que generés aquest model.

Segons els comerciants de la llotja, habilitant les places que hi ha just davant del mercat en la vessant riu, unes 70 places, en format “peatge tou” els divendres per la tarda i els dissabtes pel matí se solucionaria el seu problema i al mateix temps, també es dinamitzaria el comerç de la zona.

Els representants municipals van recollir les diverses opinions per treballar-les i veure quines eren les millors solucions tenint en compte l’existència d’un aparcament municipal a la zona – el del passeig del riu –, la intenció de treure cotxes del carrer, prioritzant les persones, i possibles accions per reordenar el trànsit dels del municipi.

En aquest sentit, els comerciants de la llotja municipal manifestaren la seva queixa per l’ordenació del sentit del trànsit als carrers propers al mercat, al seu entendre pensada per convidar el conductor perquè marxi de la ciutat. Una queixa compartida per les associacions de comerciants i hostalers.

Aparcaments municipals

Els representants del Gremi d’Hostaleria es van queixar per les dificultats per utilitzar l’aparcament municipal del Centre durant la nit. Actualment s’hi pot accedir fins les 21.30h i sortir després de satisfer el peatge a l’hora que sigui. La impossibilitat de poder pagar amb targeta és un dels problemes que hi veuen els representants de l’hostaleria i el lleure

La necessitat de planificar com ha de ser la mobilitat de la ciutat a mitjà termini, complint les necessitats dels agents econòmics però també les normes que marqui les administracions de rang superior va ser un altre dels temes tractats

Una de les causes de la poca venda de places de pupil·latge entre els veïns de la zona és l’estat de l’aparcament del passeig del pont, amb poca llum i humitats.

4 Flares Twitter 0 Facebook 3 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 4 Flares ×