Autor Societat
29 desembre 2015 a 14:00

El Govern aprova el Programa anual d’actuació estadística 2016

4 Flares 4 Flares ×
Escoltar

Inclou algunes novetats com l’Enquesta de violència masclista i la de condicions de treball

Programa anual d’actuació estadística 2016

Programa anual d’actuació estadística 2016

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2016, que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es realitzaran durant el proper exercici, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 prorrogat automàticament mentre no entri en vigor un nou Pla. El nombre d’actuacions programades per a l’any que ve és de 324, xifra similar a l’any anterior.

En l’àmbit de la producció estadística destaquen noves actuacions com l’Enquesta de violència masclista, l’Enquesta de condicions de treball, o l’Estadística econòmica dels serveis d’ajuda a domicili. Entre les operacions que continuen destaca, per la seva rellevància, la realització d’una mostra complementària de l’Estadística de la distribució personal de la renda i de risc de pobresa per obtenir millors estimacions dels indicadors de risc de pobresa.

El Govern també ha aprovat la inclusió en el Pla estadístic de tres activitats estadístiques d’interès de la Generalitat: l’Estadística dels centres de culte a Catalunya, l’Estadística del transport per cable i la Promoció de la recerca en l’àmbit de l’estadística.

En l’àmbit de difusió estadística, es continua amb la millora i ampliació de la visualització de les dades al web de l’Idescat (gràfics i mapes), així com la revisió de la seva estructura temàtica.

Pel que fa a la metodologia, l’Idescat culminarà l’estandardització dels seus processos estadístics, a través del Projecte Qualitas, que pren com a referència el model utilitzat per diferents organismes internacionals en el tractament de les dades estadístiques. També s’avançarà en la integració dels resultats de totes les estadístiques de l’Idescat en la plataforma tecnològica Cerdà, un sistema integrat que permet relacionar la informació.

4 Flares Twitter 0 Facebook 3 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 4 Flares ×