Autor Societat
27 Desembre 2015 a 18:00

El Govern destina 420.000 euros a la UCEC

L’objectiu és que l’esport arribi al màxim nombre d’infants

Esport infantil // Imatge del web de femenino

Esport infantil // Imatge del web de femenino

El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 420.000 euros a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) amb l’objectiu de donar suport a l’activitat de l’esport escolar del país i als aspectes comuns dels consells esportius agrupats en aquesta entitat.

Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport (CCE) i que també finançarà les activitats formatives i de promoció dutes a terme per la UCEC durant l’any 2015, es vol potenciar el desenvolupament del Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya, amb els programes dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), impulsats per Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la UCEC.

La subvenció ha de permetre optimitzar recursos per tal que l’esport escolar pugui arribar al màxim nombre d’infants i adolescents de totes les comarques i poblacions de Catalunya, especialment aquells amb unes condicions socioeconòmiques més vulnerables.

L’aportació del Govern s’articularà a través d’un conveni entre les dues parts, en el marc del qual el CCE i la UCEC promouran conjuntament un model d’esport en edat escolar basat en els valors educatius de l’esport, en el foment dels hàbits saludables i en la introducció progressiva d’una oferta poliesportiva destinada a les etapes d’iniciació esportiva.

Entre les línies d’actuació en què es materialitza aquest model d’esport escolar: preparar un projecte pilot per a la implementació d’un programa de valors dins dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, sota els criteris consensuats amb el CCE i la seva acreditació formal.

Això implica formular un nou sistema de puntuació i classificació dels JEEC, que integri indicadors referits a valors i comportaments dels participants i altres agents implicats, i iniciar l’experiència pilot en un mínim del 50% dels consells esportius de Catalunya, a totes les demarcacions territorials, i en un mínim d’una categoria i d’una tipologia d’esport.

Altres eixos d’actuació per incrementar la pràctica de l’esport escolar al país són estructurar als diversos consells esportius una oferta poliesportiva dins dels JEEC, a nivell comarcal, en les etapes d’iniciació esportiva; organitzar les finals territorials i nacionals d’aquests Jocs, amb la participació dels Consells Esportius; donar suport a l’Escola Catalana de l’Esport i les Representacions Territorials de la Secretaria General de l’Esport en el desplegament de la formació  dels dinamitzadors poliesportius, i col·laborar en la institucionalització de la figura del tutor de joc, per donar un perfil educatiu i didàctic a la figura de l’àrbitre i/o jutge dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i finalment, ajudar a visualitzar la importància i a promoure la pràctica de l’activitat fisicoesportiva regular per a l’adquisició d’hàbits saludables dels infants, adolescents i joves mitjançant la implementació d’un programa pilot de foment dels hàbits saludables dins dels programes dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i del Pla Català d’Esport a l’Escola.

La Secretaria General de l’Esport també publicarà la convocatòria pública de subvencions per a les activitats esportives que portin a terme els 45 consells esportius durant el curs 2015-16, a través de la qual s’implementen a tot el país els programes institucionals de l’esport escolar.

Switch to mobile version