Autor Economia
12 Desembre 2015 a 16:00

El president de PIMEC creu que l’únic model efectiu és el que separi la representació de pimes i grans empreses

González no creu en la unificació de les patronals avui en dia

PIMEC // Imatge cedida per PIMEC

PIMEC // Imatge cedida per PIMEC

El president de PIMEC, Josep González, en el marc de la trobada anual de PIMEC amb els mitjans de comunicació ha explicat les decisions preses per l’entitat respecte al mapa patronal i el perquè valora la conjuntura económica i de les pimes d’aquest 2015. A més de presenta les demandes del teixit empresarial més representatiu del país de cara al 20D.

Segons Josep González en els últims anys han conversat, negociat i treballat molt per arribar a un procés d’integració de Foment i PIMEC. El president de l’entitat afirma: Tot i que crec que hi havia bona voluntat per ambdues parts, va esdevenir una missió impossible. I és que preteníem fer una “barreja que  no podia funcionar.” A més, afegeix: No és possible barrejar una veritable representativitat de grans empreses i de pimes si no es vol deixar aquestes últimes sense veu ni vot. No es efectiu reproduir l’esquema Ceoe-Cepyme; creiem que és molt important poder defensar els interessos de cada part de forma autònoma, com passa actualment a Catalunya”.

Per això, Josep González afirma: No hi haurà, en el futur, una altra ronda de negociacions entre PIMEC i Foment orientada a un procés d’integració. Això sí, buscarem, si ells també ho volen, una entesa permanent en tots aquells punts en què puguem coincidir, que són molts però no tots, i d’aquí la impossibilitat d’una fusió”.  

Enfocaran la defensa del interesso de les pimes ja que és una necessitat crucial a Catalunya, com ho hauria de ser també a nivell espanyol, fet que desaconsella una fusió entre patronals de grans i petites empreses. Tenint en compte això, creuen en un model patronal que separi la representació de pimes i de grans empreses. És l’únic model de futur possible per a un rellançament del progrés social i econòmic

PIMEC no forma ni formarà part de cap organització cúpula a nivell estatal, en la mesura que aquesta no separi clarament la representativitat de les pimes, com és el cas de Cepyme, on no es dóna una independència institucional ni financera.

Les pimes són la gran majoria d’empreses i generen més PIB i més llocs de treball que les grans. El paper de la pime en l’economia europea s’ha reconegut repetidament al més alt nivell polític.

A més, a la CE estan separades les cúpules patronals de les grans empreses (Business Europe) i de les pimes (UEAPME, on PIMEC ocupa una vicepresidència) . La mateixa separació es dóna als EUA. Creiem que també s’ha de donar aquí.

En el seu últim informe de juny 2015, l’FMI ha subratllat la necessitat de reforçar la millora de la competitivitat de les pimes per generar un creixement a llarg termini més inclusiu, un creixement que augmenti les possibilitats d’ocupació, especialment entre els joves.

Per aconseguir aquesta competitivitat caldrà una bona defensa contra totes les restriccions que obstaculitzen el creixement de les pimes. I per aconseguir-ho convé una representació separada perquè són molts i d’impacte els àmbits en què sorgeixen interessos contraposats. Alguns exemples són la morositat, l’energia i la simplificació administrativa.

Per això consideren que cal fer evolucionar el concepte històric i inamovible de la CEOE-CEPYME, en bé de tots. A Catalunya hi ha,  des de fa 30 anys, dues cúpules patronals, per a les grans i petites. Això no es dóna a la resta de comunitats, exceptuant Balears, i pensem que seria positiu que aquest model separat es fes  extensiu a la resta de comunitats.

L’intent de Foment de fer de Fepime una cúpula patronal sense tenir cap representativitat  i només per un error administratiu, i que ara s’ha rectificat, va ser molt poc seriós, una burla. Aquest intent ha perjudicat la imatge de les patronals i ens va obligar a denunciar l’anomalia. La Generalitat ha comprovat que no tenia aquesta representativitat i ha procedit a anul·lar-la.

Malgrat la impossibilitat d’un acord amb Foment o altres organitzacions no independents, PIMEC es mostra disposada a treballar per la unitat d’acció dels empresaris quan hi hagi coincidència d’interessos, en un moment de canvis econòmics, polítics i socials en què, més que mai, serà fonamental que s’escolti la veu de les pimes, com molts reconeixen, les que creen la riquesa del país.

PIMEC ha fet una sèrie de propostes per a les eleccions generals del 20 de desembre.

 • Adoptar una fiscalitat específica ajustada a la capacitat de les pimes, atès que el sistema tributari actual està bàsicament pensat per a les grans empreses i grups empresarials.
 • Harmonitzar les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, ara de les més altes d’Europa, amb les vigents en la majoria de països avançats, com a via de millora de la competitivitat del sistema productiu i millora de l’ocupació en un país amb uns nivells d’atur extraordinàriament alts.
 • Augmentar la qualitat del capital humà productiu,com a recurs per guanyar competitivitat, el que implica l’actuació en diferents fronts com ara l’impuls de la FP, l’exigència de formar-se a les persones que reben prestació d’atur, la formació contínua, entre altres.
 • Establir un pacte d’Estat en matèria d’educació, que desemboqui en lleis estables a mig i llarg termini, que siguin fruit del consens, lluny dels tacticismes partidistes que es produeixen en cada contesa electoral.
 • Abordar seriosament la planificació energètica, definint un marc regulador estable i evitant la discriminació que representa que les empreses amb consums més baixos surten discriminades, més ara quan es penalitza l’autoconsum amb uns gravàmens inèdits a Europa.
 • Acostar la universitat i l’empresa, molt més orientades al mercat i la innovació, com a via per aprofitar millor els recursos científics del país i per augmentar la competitivitat del sistema productiu.
 • En matèria de morositat, assegurar el compliment real de la llei, com a via d’operar amb un sistema de transaccions seriós i financerament respectuós.
 • Aplicar criteris socioeconòmics en la inversió en infraestructures, com a via de resoldre el problema crònic a Espanya de decidir amb criteris exclusivament polítics, amb el menyspreu que representa pels milions de persones que paguen impostos.
 • Impulsar la reindustrialització del sistema productiu, com a via de regenerar i diversificar una economia abocada excessivament als serveis i d’assentar-la sobre bases amb un alt poder d’arrossegament sobre altres activitats productives, sobre la I+D+i, la internacionalització, l’estímul del consum, l’ocupabilitat d’un capital humà cada vegada més format, etcètera.
 • Avançar en la flexiseguretat i en la seguretat jurídica en matèria d’aplicació de la legislació laboral.
 • Millorar la gestió de la compra pública facilitant la contractació per lots petits i exigint al contractat que respecti la llei de pagaments amb els seus subcontractats.
 • Facilitar segones oportunitats als empresaris que, havent actuat de bona fe, han vist fracassar la seva empresa. Tots els creditors (també els de dret públic i aquells amb garantia real) han de quedar inclosos en la negociació del deute. I seguint la Comissió Europea, després d’una declaració d’insolvència cal condonar totalment el deute en el termini màxim de 3 anys.

Així mateix, la patronal vol posar en relleu els incompliments de promeses electorals del partit en el govern. Entre els problemes que resten pendents destaquen: fiscalitat energia, infraestructures, administració pública i la morositat.

Switch to mobile version