Autor Societat
14 Desembre 2015 a 11:00

La Campanya de Joguines de la Creu Roja ja està en marxa

Aposten per joguines sostenibles i educatives

Campanya de Joguines // Imatge cedida per la CRJ

Campanya de Joguines // Imatge cedida per la CRJ

Un any més Creu Roja Joventut realitza la Campanya de Joguines. Aquest any ho fa sota el lema Hi ha moltes joguines. Tria la teva forma d’ajudar. Des de CRJ, entenent la joguina com a eina de transmissió de valors, volem sensibilitzar a la població de la importància del consum responsable fent èmfasi en la qualitat i no la quantitat de joguines que proporcionem als infants.

Per altra banda, pretén reflexionar sobre la importància de triar aquelles joguines amb valor educatiu, no bèl·liques i cooperatives. Triar les joguines que ens puguin servir com a eines per transmetre els valors amb els que volem educar els nostres infants.

Amb el sublema Posa en forma la teva solidaritat pretenen engrescar a l’esperit solidari de les persones en aquestes èpoques de l’any per tal de que puguin dedicar una estona a pensar en les joguines, en els drets dels infants al joc i la joguina , i vulguin participar amb nosaltres d’aquest repte de no deixar cap infant sense joguina.

Aquest 2015 el context, i des de que va començar la crisi, moltes persones han perdut la seva feina, i això ha provocat un creixement de pobresa extrema en moltes famílies. Al conjunt d’Espanya hi ha prop 934.000 llars amb infants on totes les persones adultes estan sense feina (Eurostat, 2013), pràcticament tres vegades més que el 2007 (325.000)1.

Aquesta precarietat econòmica i social té com a darreres víctimes els infants i joves, a Catalunya el 27,3% de la població de menys de 16 anys està per sota el llindar de la pobresa2. Malauradament aquesta situació segueix en augment, doncs el 2012 un 26,5% dels infants a Espanya i un 23,7% dels de Catalunya vivia sota el llindar de la pobresa3.

D’acord amb les dades de l’Idescat, a Catalunya hi ha prop de 450.400 persones en situació de privació material severa i d’aquestes 105.400 són menors de 16 anys.

Moltes d’aquestes famílies demanen ajuda als serveis socials i a entitats humanitàries. A més, ens trobem amb un canvi de dinàmiques familiars, el que ha suposat durant els últims anys un canvi del perfil dels usuaris i usuàries beneficiaris i beneficiàries de la Campanya.

Tot i així, no podem oblidar que la situació més greu és d’aquelles famílies que ja vivien sota el llindar de la pobresa als quals la situació s’ha agreujat. Enguany ens tornem a trobar en una situació econòmica difícil. Això ha fet que el nombre d’usuaris i usuàries de Creu Roja es vegi incrementat.

Des de Creu Roja Joventut, fa anys que aposten per cobrir les necessitats dels infants, segons la font de l’observatori hem pogut saber que el 2010, van rebre jocs i joguines un 46,2% dels usuaris i usuàries de Creu Roja i un total 13.840 infants de tot Catalunya (dada total usuaris/àries campanya 2010).

Aquesta dada ens demostra que de l’any 2009 (11.303) al 2010 ( 13.840) hi va haver un increment del 18,31% d’usuaris i usuàries. Passant a increment molt més significatiu a l’any 2011 (17.604) un 24,51% més d’infants i finalment respecte l’any 2013 podem observar un augment de més del 100% amb 27.670 infants atesos.

Al 4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja L’Impacte de la crisis en la infància i l’entorn escolar, hem pogut detectar que 5 de cada 10 infants que atenem no es poden permetre joguines a l’aire lliure  i 6 de cada 10 no realitzen activitats de lleure.

Durant aquesta campanya de joguines Creu Roja Joventut preveu seguir incrementant el nombre d’ usuaris i usuàries respecte l’any 2014/2015. Els objectius d’aquesta campanya són garantir que tots els infants tinguin accés a una joguina nova i de qualitat pedagògica, vetllar per la Declaració Universal dels Drets dels Infants i del dret dels nens i nenes al descans i el lleure, el joc i les activitats recreatives pròpies de la seva edat, responsabilitzar als adults del deure de garantir als infants el seu dret al descans i el lleure, el joc i les activitats recreatives.

A més de ser promotors i promotores entre les entitats en la tasca de sensibilitzar sobre la importància del lleure i oci en els infants, donar una resposta activa i ferma a la greu situació socioeconòmica i esdevenir una alternativa real i transformadora i sensibilitzar i conscienciar a la població de les situacions de desigualtat econòmica i social existents al seu territori.

La recollida es realitza a través dels punts de recollida de joguines, aquests poden ser de la Creu Roja o de diferents col·laboradors de la campanya 2015-2016. Posteriorment,  es recullen aquestes joguines i es traslladen als magatzems territorials o al magatzem central, on es classifiquen per edats i tipologia. Les joguines recollides al magatzem autonòmic cobreixen la demanda del territori, a les últimes dates de logística es fa entrega de caixes de joguines a tot el territori que li manquen, en aquest cas distribuïdes per edat i tipologia de la joguina.

L’entrega de les joguines es realitza de diverses maneres, s’entreguen als tutors/es dels infants, les entrega Creu Roja i Creu Roja Joventut la nit de reis o altres entitats dels municipis que realitzen activitats nadalenques fan la repartició entre els domicilis.

Els donatius econòmics ens permeten arribar a aquell sector de la població que per les seves característiques específiques no cobrim amb les aportacions de joguines com ara els nens i nenes d’edats més petites. Aquestes ajudes ens permeten cobrir i millorar la campanya de recollida de joguines.

La donació econòmica s’haurà de fer mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte corrent, assenyalant el concepte: Campanya de joguines.

Quan escollim una joguina cal tenir en compte: edat i inquietuds dels infants, potenciar imaginació i creativitat, que reflexteixi els valors socials no sexistes, no bèl·lics, a més, de segura, ecològica i sostenible.

Switch to mobile version