Autor Política
17 desembre 2015 a 14:00

La PMcM exigeix als partits polítics que compleixin els seus compromisos amb la morositat

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

El PP no inclou un règim sancionador en el seu programa electoral

Deute sanitari // Imatge del web de Flickr

Deute sanitari // Imatge del web de Flickr

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha analizat els programes electorals dels principals partits polítics per estudiar la seves propostes en matèria de morositat.

El seu president, Antoni Cañete, afirma: “Tractem de veure en quina mesura els polítics han complert les promeses que van fer davant l’empresariat per acabat amb els dilatats terminis de pagament a Espanya. La PMcM va reivindicar en actes celebrats el febrer i en octubre d’aquest any, la inclusió en els programes electorals d’un règim sancionador, entre mesures de lluita contra aquesta lacra. Tots els partits amb presència parlamentaria es van comprometre a fer-ho”.

D’acord amb l’anàlisi, només el PSOE, UPyD, Unió.cat, i Podemos aposten per un règim sancionador.  El programa del PSOE inclou addicionalment la promesa d’implantar la exigència a les empreses contractistes en licitacions públiques de presentar una certificació auditada pel compliment dels terminis legals de pagament en els seus subcontractistes.

Per la seva banda, UPyD proposa un major control dels pagaments de les grans empreses a través d’una retenció fiscal en els pagaments.

Podemos parla de sancions reals i efectives a qui incompleixi la Llei de lluita contra la Morositat, com també la necessitat de justificar el compliment dels terminis legals de pagament en les empreses que accedeixen a licitacions públiques.

Pel que fa el PP, només es troben unes línies inconcretes sobre el tema que al·ludeixen a que les Administracions Públiques es converteixin en aliats de les pimes i emprenedors en la lluita contra la morositat.

El president de la PMcM diu: “Això no és suficient i no respon a compromís adquirit. El Partit Popular disposa de la experiència i coneixements necessaris per millorar els terminis de pagament, tal com ho ha demostrat en el cas de les Administracions Públiques. Confiem en que estiguin a temps de rectificar”.

El programa electoral de Democràcia i Llibertat recull de forma discreta i sense concretar que s’ha de denunciar la regulació que permet que la gran empresa abusi del seu poder. Per la seva banda, Izquierda Unida, no inclou el règim sancionador i proposa la creació d’una compte fiscal per la compensació dels deutes de les Administracions Públiques contra impostos estatals, autonòmics o municipals.

Ciutadans proposa reservar per les pimes un 20-25% de les compres de productes i serveis de l’administració pública, això com pagar als proveïdors en un termini màxim de 30 dies, com a EUA.

Per això, Antoni Cañete manifesta: “La contractació pública de las pimes hauria de tenir relació amb el seu pes dintre de l’economia, tal com recomana la Unión Europea en la Small Business Act”.

EAJ-PNV i Esquerra Republicana de Catalunya, no mencionen el problema de la morositat en els seus programes electorals.

Cañete explica: “Esperem que les nostres reclamacions tinguin efecte. Ja s’ha publicat la intenció del PP d’aplicar un dur càstig fiscal a les empreses incomplidores amb l’actual legislació sobre terminis de pagament. Aquesta reacció és positiva i aplaudim, encara que haguéssim preferit que aquestes promeses figuressin en el programa electoral, que finalment constitueix una espècie de contracte amb la societat”.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×