Autor Economia
17 Desembre 2015 a 10:00

L’afiliació al règim d’autònoms augmenta un 1,52%

PIMEC valora positivament aquesta evolució

Autònoms // Imatge del web de Pixabay

Autònoms // Imatge del web de Pixabay

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al novembre en 539.605 persones, i augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un +1,52%.

Pel que fa al conjunt de l’estat, aquesta xifra es va situar en 3.166.912 persones, un +1,39%. Per províncies la variació ha estat d’un 1,80% a la de Barcelona, d’un +0,93% a la de Girona, un +0,13% a la de Lleida i un +1,20% a la de Tarragona.

Aquestes dades tenen un signe mixt en funció de la província pel que fa a l’afiliació al règim d’autònoms respecte al mes d’octubre de 2015, però en conjunt, augmenten un +0,08%. En xifres netes, les altes al mes de novembre han estat de 11.105 i les baixes, de 10.684.

Per províncies, aquesta variació ha estat d’un +0,28% a Barcelona (amb 8.098 altes i 7.036 baixes), un -0,45% a la de Girona (amb 1.481 altes i 1.750 baixes), un +0,16% a Lleida (amb 540 altes i 476 baixes) i un -0,80% a Tarragona (amb 986 altes i 1.422 baixes).

Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’afiliació al règim d’autònoms es va situar al novembre, en 3.166.912 persones, i disminueix en relació al mes anterior en un -0,06%. En xifres netes, les altes al mes de setembre han estat de 60.666 i 62.433 les baixes. Aquesta dada, implicaria un augment de l’afiliació al règim d’autònoms d’un +1,39% respecte al mateix mes de l’any 2014.

Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA, malgrat que aquest augment està patint una certa desacceleració en els darrers mesos.

En aquest sentit, Autònoms PIMEC ha remès als diferents partits que concorren a les eleccions al Congrés dels Diputats un seguit de propostes per a l’impuls del col·lectiu i que recullen entre d’altres els següents aspectes:

– Facilitar i simplificar l’obertura d’empreses i l’inici de l’activitat als autònoms

– Implementar el sistema de cotitzacions a la Seguretat Social per trams i en base als rendiments nets obtinguts.

– Recuperar el tipus reduït i superreduït d’IVA per aquelles activitats que van veure incrementats aquests tipus.

– Clarificació i revisió de criteris tributaris pel que fa a les despeses deduïbles d’autònoms (persona física) evitant la tributació per rendes no obtingudes.

– Recuperar el llindar de 300.000 euros de facturació per poder-se acollir al règim d’estimació objectiva i permetre’n l’aplicació per aquells epígrafs d’activitat que n’han quedat exclosos recentment.

– Facilitar l’elecció de la periodicitat trimestral del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social especialment en aquelles activitats amb un alt component estacional.

– Establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquells autònoms que, sent beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat, l’hagin esgotat.

– Inclusió de les organitzacions d’autònoms, tant en l’àmbit estatal com autonòmic, en tots els fòrums de concertació i diàleg social.

Switch to mobile version