Autor Economia
15 Desembre 2015 a 10:00

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 15,3% interanual

Els productes industrials de nivell tecnològic baix han assolit un valor de 4.139,0 milions d’euros

Exportacions tercer trimestre // Imatge cedida per la Generalitat

Exportacions tercer trimestre // Imatge cedida per la Generalitat

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.514,4 milions d’euros al tercer trimestre del 2015, xifra que representa un augment del 15,3% interanual, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Tots els productes d’aquest nivell han augmentat, encapçalats pels productes farmacèutics (9,0%) i els productes informàtics, electrònics i òptics (33,8%).Per àrees geogràfiques, cal destacar el comportament positiu tant de les exportacions d’alta tecnologia a la UE-28 (17,4%) com de les de la resta del món (13,2% interanual).

Es pot dir que la meitat de les exportacions de productes industrials han estat de nivell mitjà alt, amb un valor de 7.191,1 milions d’euros i un increment del 9,9% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Aquesta dada s’explica tant per l’augment del grup Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (13,7%) i del de Productes químics (5,6%). La Unió Europea ha estat el principal mercat de les vendes de productes de nivell mitjà alt, amb un augment del 14,5% en relació amb el tercer trimestre de l’any anterior.

Les vendes dels productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix (amb un valor de 1.907,4 milions d’euros) han disminuït un 2,9% interanual. Aquesta xifra s’explica per la disminució de les exportacions dels productes inclosos en el grup Altres (-34,1%), ja que els altres dos grups (Cautxú, matèries plàstiques productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia i Productes metàl·lics) han augmentat les vendes un 6,2% i un 7,8%, respectivament. La reducció de les vendes per àrees geogràfiques s’ha produït tant amb la UE-28 (-2,4%) com amb la resta del món (-3,9%).

Els productes industrials de nivell tecnològic baix han assolit un valor de 4.139,0 milions d’euros, xifra que representa un lleuger increment del 0,5% respecte al tercer trimestre del 2014. En aquest cas, les vendes a la resta del món són les úniques que han augmentat (14%), ja que les destinades a la Unió Europea han disminuït un 5,1%.

Switch to mobile version