Autor Articles i estudis
22 Gener 2016 a 14:00

Has pensat fer-te emprenedor/a? Si es així et presentem les mesures per l’any 2016

DSC_0008

Les principals mesures que continuen i altres que varen entrar en vigor el passat 10 d’Octubre de 2015,  que afecten als emprenedors per l’any 2016 son les següents, sent les mes importants en matèria d’ocupació:

 • Manteniment de la “Tarifa Plana”

 • Els autònoms/es que contractin treballadors/es podran seguir gaudint de la “Tarifa Plana” de la seva quota de Seguretat Social (RETA)
 • Capitalització de l’atur 100%: eliminació del requisit de l’edat per a sol·licitar el 100% de la prestació de desocupació en pagament únic. Per tant, qualsevol persona podrà sol·licitar el 100% de la prestació per tal de finançar la posada en marxa del negoci (en cas de no assolir el 100%, la part restant es pot destinar al pagament de les quotes del RETA com fins ara)
 • Capitalització per a societats mercantils: es podrà sol·licitar el 100% de l’import per a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació.
 • Comptabilitat d’alta en el règim d’autònoms i seguir cobrant l’atur: serà possible donar-se d’alta en el règim d’autònoms i seguir cobrant la prestació d’atur (s’elimina per tant el requisit de l’edat) durant un període màxim de 9 mesos (o temps inferior pendent de percebre) sempre que es sol·liciti en els terminis establerts (15 dies des de la data d’inici de l’activitat per compte propi).
 • Segona Oportunitat: les persones aturades que estiguin cobrant l’atur i es donin d’alta com a autònoms/es, podran sol·licitar reprendre el cobrament de la prestació de desocupació pendent fins a 5 anys després d’haver iniciat l’activitat (enlloc dels 2 anys que hi ha actualment) en cas que el seu negoci no segueixi endavant.
 • Més drets per als TRADE (Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents): s’autoritza als TRADE a contractar a un treballador per compte aliè per a conciliar la vida professional i familiar en determinats supòsits.
 • Ampliació de les bonificacions per a facilitar la incorporació de socis i sòcies a les entitats d’economia social, com són les cooperatives i les societats laborals. Es fa una diferenciació de l’import bonificat en funció de l’edat:
 • Criteri general: bonificació de 800€/any durant 3 anys
 • Menors 30 anys: s’incrementa la quantitat a 1.650€/primer any i els 2 anys restants serà de 800€/any
 • Bonificacions per als autònoms/es col·laboradors/es: s’amplia l’incentiu per l’alta a la afiliació de nous familiars col·laboradors/es, passant dels 18 mesos actuals als 24 mesos, quedant fixat d’aquesta manera:
 • Bonificació del 50 % durant els primers 18 mesos
 • Bonificació del 25% els 6 mesos següents

Us deixem un quadre resum dels canvis per aquest any.

Sin nombre

© Laia Fabregas

Assessora d’Empreses

www.activaconsultoria.com

Switch to mobile version