Autor Entitats
8 gener 2016 a 10:00

L’Obra Social ”la Caixa” i MicroBank facilitaran assessorament i microcrèdits a emprenedors en risc o situació d’exclusió

1 Flares 1 Flares ×
Escoltar

La Caixa Incorpora

El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han signat avui un acord per fomentar l’emprenedoria entre els usuaris d’Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”. L’objectiu és facilitar-los formació, acompanyament i finançament perquè puguin desenvolupar el seu projecte.

Aquesta iniciativa respon al convenciment que hi ha persones en risc d’exclusió amb idees de negoci o coneixedores d’una professió que són capaces de crear una empresa si reben un bon assessorament, juntament amb la inversió inicial necessària. La inserció mitjançant l’autoocupació permet augmentar les seves possibilitats de sortir de la situació de vulnerabilitat.

Amb aquesta premissa, Incorpora dissenyarà itineraris personalitzats per a usuaris del programa que apostin per l’autoocupació com a via per accedir al mercat laboral. Incorpora preveu impulsar 40 punts d’autoocupació durant el 2016, que permetran l’acompanyament de 2.400 persones i la creació de més de 600 microempreses. Durant el 2015 s’han fet proves pilot a Andalusia i Catalunya a 9 punts d’autoocupació que han atès 729 persones. Així mateix, s’han iniciat 383 plans d’empresa, dels quals s’han enllestit 238, la qual cosa ha comportat l’impuls de 126 noves microempreses.

D’altra banda, MicroBank crearà una línia de finançament de 5 milions d’euros anuals dirigida a aquests usuaris del programa Incorpora que vulguin iniciar un projecte d’autoocupació o petit negoci. Aquest banc social també facilitarà formació als tècnics d’autoocupació de les entitats socials col·laboradores del programa Incorpora. A més, assignarà una oficina de referència a aquestes entitats, que canalitzaran la sol·licitud de finançament.

«Volem afavorir que la capacitat d’emprendre estigui a l’abast de totes les persones, també d’aquelles que, tot i tenir un bon projecte de negoci, no disposen dels recursos necessaris per tirar-lo endavant. És el cas dels usuaris d’Incorpora que aposten per l’autoocupació. Ara, a més d’oferir-los assessorament i acompanyament, posem a la seva disposició una línia de microcrèdits a través de MicroBank per ajudar-los a fer realitat el seu somni», explica el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró.

Antoni Vila, president de MicroBank, ha expressat la seva satisfacció per la firma del conveni, que, al seu parer, «contribuirà a donar als col·lectius amb dificultats d’accés al sistema creditici tradicional una resposta adient a les seves necessitats de finançament, que els permetrà posar en marxa el seu propi negoci». En aquest sentit, Vila ha afegit que l’entitat «ofereix els seus serveis basant-se principalment en la confiança en la persona i en la viabilitat del seu projecte, i, alhora, posa les bases perquè emprenedors, autònoms i microempreses puguin crear ocupació»

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de 5.253 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits i que, alhora, assessoren i duen a terme el seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 563 entitats socials de tot Espanya que vetllen per la viabilitat de les iniciatives finançades. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus, amb experiència en accions d’assistència econòmica o social, dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×