Autor Societat
16 febrer 2016 a 10:00

El BEI concedeix un crèdit a MicroBank per impulsar els préstecs Màster Erasmus+

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Aquests préstecs són per a universitaris que vulguin cursar un màster en un altre país europeu

MicroBank i Bei acorden per impulsar Màsters Erasmus+

MicroBank i Bei acorden per impulsar Màsters Erasmus+

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha reforçat la seva aposta en favor de la tasca social i ha concedit a MicroBank un crèdit de 22,5 milions d’euros per impulsar els préstecs Màster Erasmus+ destinats a universitaris que necessitin finançar la realització d’un màster en un altre país europeu. Amb aquesta iniciativa, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, es converteix en la primera entitat financera de la Unió Europea que rep finançament del BEI per a aquest programa que promou la mobilitat estudiantil.

Aquesta iniciativa del BEI suposa una clara aposta per MicroBank en la comercialització d’aquest novedós producte financer, que obre les portes a que els estudiants tinguin accés a una millora de la seva formació superior i, alhora, incrementin les seves competències professionals i la seva empleabilitat.

El vicepresident del BEI, Román Escolano, i el president de MicroBank, Antoni Vila, han firmat el conveni entre les dues entitats que permet als beneficiaris del programa Màster Erasmus+ obtenir préstecs en condicions molt avantatjoses.

El nou producte destaca per les seves característiques innovadores, entre elles, que la concessió del préstec és independent de la situació econòmica i social dels estudiants, i que no exigeix cap aval. Segons una enquesta realitzada per l’empresa d’estudis de mercat Stiga per a MicroBank el 2015, la falta de recursos és la principal barrera a la mobilitat dels estudiants a nivell europeu. Del mateix treball es desprèn que tres de cada quatre universitaris espanyols que volen estudiar un màster a l’estranger estan interessats en cursar-lo en un país Europeu diferent al seu. Amb tot, en un 36,8% dels casos al·leguen dificultats econòmiques per descartar un projecte d’aquesta naturalesa.

El vicepresident del BEI, Román Escolano, considera: “Aquest acord és una mostra evident del ferm compromís del Banc Europeu d’Inversions amb l’educació a Europa, element essencial per garantir el futur de la Unió Europea com a àrea de referència en matèria de coneixement i innovació”.

El president de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, destaca: “L’acord amb el BEI en el marc del Programa Erasmus+ ens permetrà potenciar la nova línia de finançament especialment adaptada a les necessitats dels estudiants que desitgin cursar un màster en un altre país europeu”.  També afegeix: “Confiem en què a través d’aquests préstecs siguin molts més els estudiants que es puguin plantejar aquesta opció per millorar la seva preparació acadèmica, augmentant la seva empleabilitat futura o la seva capacitat d’emprendre, generant riquesa i llocs de treball”.

En opinió de Vila Bertrán, amb el nou préstec Màster Erasmus+, donem suport a tres objectius bàsics del nostre banc: facilitar l’accés al crèdit als que més ho necessiten, contribuir al desenvolupament personal i estimular la creació d’ocupació.

Un producte assequible

El préstec Màster Erasmus+ incorpora com un dels seus elements més valorats el fet que no es comença a pagar fins a un any després d’acabar els estudis i, a més a més, és possible sol·licitar en qualsevol moment un període de carència total d’un any en els casos en què el beneficiari hagi de fer front a una situació imprevista. El producte no incorpora comissions d’amortització, cancel·lació o estudi, i el tipus d’interès és molt assequible, del 5,15%.

MicroBank ha estat la primera entitat financera del continent en llançar un préstec d’aquest tipus i, per comercialitzar-lo, ha rebut el suport explícit de les autoritats europees. La Comissió Europea, a través del Fons Europeu d’Inversions, ha elegit a MicroBank com al seu primer intermediari per a aquest esquema de garanties.

El microcrèdit, que es concedeix independentment de l’edat i els ingressos del sol·licitant, està dirigit a estudiants espanyols que vulguin cursar un màster en un altre país europeu o països associats al Programa Erasmus+, i a estudiants europeus que optin per ampliar els seus estudis superiors mitjançant un màster a Espanya.

El préstec, d’un màxim de 18.000 euros per a màsters de més d’un any, incorpora com a únics requisits de concessió haver finalitzat un grau universitari en un país participant en el Programa Erasmus+ i l’admissió en una de les institucions adherides. Cobreix el cost d’inscripció i les despeses vinculades a l’estada en el país. Es pot retornar en un màxim de 6 anys en el cas dels màsters de més d’un any, i en un màxim de 5 anys per als de durada inferior a 12 mesos, a comptar des d’un any després de finalitzar els estudis.

Amb el llançament d’aquest préstec, el juny del 2015, 7 posa de relleu el seu compromís amb la societat i la seva voluntat de donar resposta a les demandes dels col·lectius amb més dificultats d’accés al crèdit en el sistema financer tradicional, alhora que potencia l’autonomia personal dels futurs professionals.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×