Autor Societat
27 març 2016 a 14:00

Aquest hivern ha estat càlid a tot Catalunya

3 Flares 3 Flares ×
Escoltar

Les temperatures s’han situat entre els +1,5 ºC i els 3,0 ºC

Temperatura mensual mitjana 2015-2016

Temperatura mensual mitjana 2015-2016

L’hivern 2015-2016 ha estat càlid a tot Catalunya sense cap excepció, i fins i tot cal qualificar-lo d’hivern molt càlid al Barcelonès i també a punts de l’Alt Penedès, de l’Urgell i del Pla d’Urgell, o a zones de més altitud del Pirineu.
L’anomalia de temperatura d’aquest hivern s’ha situat entre els +1,5 °C i els + 3,0 °C a la major part del país. Destaca per elevat el valor d’anomalia registrat en algunes estacions del Barcelonès, de fins a +3,5 °C i, en canvi, els valors més moderats, tot i que clarament positius, s’han observat a l’Alt Empordà, a punts del Segrià, les Garrigues, la Ribera d’Ebre i del Montsià, on l’anomalia no ha assolit els +1,5 °C.
 
 
Anticicló al desembre
 
Els tres mesos que conformen l’hivern han estat càlids. Durant el desembre la situació anticiclònica va propiciar inversió tèrmica i molta boira a les planes de l’interior on l’hivern va començar amb normalitat termomètrica, però no així a la resta del país i sobretot a l’alta muntanya on l’inici de l’estació ja va ser càlid o molt càlid. Al desembre es van assolir valors d’anomalia positiva molt exagerats a l’alta muntanya, amb diferència els més elevats dels darrers 18 anys, moment en què es va començar a prendre registres en aquests indrets de manera contínua.
La situació meteorològica del gener es va caracteritzar per una circulació de l’oest i pel pas de diversos sistemes frontals d’origen atlàntic, però sempre amb inhibició de l’arribada a Catalunya de la massa d’aire fred procedent d’altes latituds.
El febrer també ha estat càlid i marcat fins gairebé al seu final per una situació de vents més aviat de l’oest. Un canvi de temps experimentat durant els últims dies de febrer ha permès que la massa freda del nord arribés finalment a Catalunya, però la durada no ha estat prou com per a compensar la calor registrada durant la major part de l’hivern.
Si mirem enrere,  l’hivern 2015-2016 ha estat el més càlid de tota la sèrie de dades disponibles a àrees del litoral, prelitoral i del Pirineu. A l’Observatori Fabra, l’anomalia de temperatura mitjana de l’hivern 2015-2016 ha estat de +3,0 ºC, la més elevada des de l’hivern 1914-1915 (figura 1), amb la qual cosa es pot afirmar que l’hivern 2015-2016 ha estat el més càlid dels últims cent anys a la ciutat de Barcelona. El mateix es pot afirmar a l’Observatori de l’Ebre, on l’hivern ha estat el més càlid dels últims 109 anys (figura 2), però amb una anomalia lleugerament inferior: +2,5 ºC.
També, cal dir, que ha estat sec. Només a punts del Segrià, del Pla d’Urgell, com en zones d’altitud del Pirineu occidental ha estat lleugerament plujós.
En contraposició amb els hiverns dels darrers anys, cal destacar que no hi hagut cap nevada important, i que durant gairebé tot l’hivern el mantell nival ha estat gairebé absent o de gruix petit, essent ja a finals del mes de febrer quan la neu s’ha fet present de manera més general al Pirineu.
El balanç sec en general s’explica per la predominança de dues configuracions sinòptiques, l’anticiclònica i la de component oest, les quals solen aportar nul·la o poca precipitació al nostre país.
El desembre va ser molt sec a tot Catalunya com a conseqüència de la persistent presència de les altes pressions. L’única excepció es va situar a l’extrem nord de la Costa Daurada, on el mes va ser sec. El gener també va ser sec o molt sec a gran part del país. Només a les zones de més altitud del Pirineu occidental el comportament va ser normal o plujós ja que hi va caure precipitació pel pas d’alguns sistemes frontals d’origen atlàntic, que en general van arribar molt desgastats a Catalunya.
Durant el febrer també ha persistit el tarannà eixut a força indrets però gràcies a dos episodis diferents de precipitació es pot qualificar de normal o plujós a gran part de Catalunya i, fins i tot, de molt plujós a les parts més elevades del Prepirineu i Pirineu occidental, les terres de Lleida i sud del Maresme.
 
 
 
3 Flares Twitter 0 Facebook 3 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×