Autor Economia
22 Març 2016 a 18:00

Els Indicadors PIMEC del mes de març

L

Indicadors PIMEC

Indicadors PIMEC

a creació de societats mercantils al febre de 2016 a Catalunya va ser un 29,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 249, un -16,7% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al gener de 2016 va ser de 10.818, un 27% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 2.267, un 15% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -28,3% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 236. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -23,4% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.205.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al gener en relació al mateix període de 2014  un -4,8%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al desembre (+5,5%) en relació al mateix període de 2014.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya al gener un 3,2% en relació al mateix període de 2014. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al desembre un +4,6% en relació al mateix període de 2014.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2015 un 3,9% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 4% i el consum públic va augmentar un 4,2% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya al quart trimestre de 2015 un 3,5% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2015 un 4,5% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya al quart trimestre de 2015 un 7,0% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al desembre de 2015 en 5.093 milions d’euros, un 6,9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 6.100 milions d’euros, un 6,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya al desembre de 2015 en 20.156 milions d’euros, un 4,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 21949 milions d’euros, un 3,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar al febrer en el -0,5% a Catalunya i en el -0,8% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 1,0% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,1%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,4%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al gener en 2.425,8 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,9%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al gener en 12.735,9 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,1%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al gener en 538,5 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,2%. A Espanya es va situar al desembre en 3.156 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,2%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya al febrer en 510.200 persones, un -12,2% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al febrer en 4.153.000 persones, un -8,0% menys que fa un any.

Switch to mobile version