Autor Economia
20 Març 2016 a 14:00

L’economia catalana creix un 3,4% durant el 2015

L’evolució del PIB ha mostrat una millora progressiva

Economia catalana

Economia catalana

L’any 2015 el producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement anual d’un 3,4% fins a assolir la xifra de 214.927 milions d’euros, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment de l’activitat consolida la recuperació de l’economia catalana, que torna a taxes de creixement que no es registraven des de l’any 2007. El sector serveis lidera el creixement econòmic, amb un 3,6% respecte al mateix període de l’any anterior, seguit del de la construcció (3,4%) i la indústria (2,7%); en canvi, l’agricultura és l´únic sector amb una variació anual negativa (-1,2%).

L’evolució trimestral del producte interior brut de Catalunya ha mostrat una millora progressiva en el decurs de l’any, des del 2,8% del primer trimestre fins a assolir el 3,9% interanual el quart trimestre. La millora de l’activitat supera la mostrada per la corresponent xifra de l’economia espanyola (3,5%) i de la UE-28 (1,8%). La variació intertrimestral del PIB de Catalunya el quart trimestre del 2015 ha estat de l’1,0%.

L’augment de l’activitat econòmica també s’ha traslladat a la inversió en construcció, que mostra variacions interanuals positives per primer cop des de fa vuit anys (3,1%), i al consum de les llars i de les administracions públiques, que també registren taxes de creixement positives (del 3,6% i del 3,3%, respectivament).

En relació amb la contribució del saldo exterior al creixement econòmic, convé assenyalar que l’any 2015 el saldo amb l’estranger mostra una aportació de -0,5 punts percentuals. Aquest resultat reflecteix el notable dinamisme de les importacions, que han crescut un 7,3% en el conjunt de l’any i s’han situat per sobre de les exportacions (4,8%).

Des de la perspectiva de l’oferta, el PIB mostra un augment generalitzat de l’activitat econòmica l’any 2015, amb l’única excepció de les branques agràries (-1,2%). Entre els sectors amb més dinamisme convé destacar el sector serveis (3,6%), que s’ha caracteritzat per ampliar l’abast del creixement més enllà de les branques de mercat, que han avançat un 4,1%.

El 2015 s’amplia la tendència positiva en les activitats lligades a les administracions públiques, l’educació, la sanitat i els serveis socials, que en conjunt han augmentat un 1,7% respecte a l’any anterior.

L’anàlisi del PIB trimestral des de l’òptica de la demanda mostra un creixement intens de la demanda interna durant tot l’any, que es consolida en un creixement del 4,2% el quart trimestre. Destaca el creixement de la formació bruta de capital (4,5%), millora atribuïble al fort increment de la inversió en béns d’equipament (4,6%) i també a l’impuls de la inversió en construcció (3,8%).

Aquesta evolució de la demanda interna s’ha vist reflectida en una aportació negativa del saldo amb l’estranger al creixement econòmic de -1,1 punts percentuals, com a resultat del fort dinamisme de les importacions de béns i serveis.

Switch to mobile version