Autor Sanitat
5 març 2016 a 16:00

L’epidèmia de la grip a Catalunya s’intensifica

10 Flares 10 Flares ×
Escoltar

La taxa de síndromes gripals creix dels 232 casos a els 345

Una dona amb grip

Una dona amb grip / Imatge del web Pixabay

L’epidèmia de la grip a Catalunya s’ha intensificat en els darrers dies fins a arribar a nivells considerats entre moderats i alts, segons el Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Durant la setmana del 22 al 28 de febrer, la taxa de síndromes gripals ha crescut dels 232,2 casos per 100.000 habitants fins als 345,8, situant-se per cinquena setmana consecutiva per sobre del llindar epidèmic -establert aquesta temporada als 106,5 casos per 100.000 habitants- i apropant-se al pic epidèmic.
Pel que fa a les taxes d’incidència, aquestes augmenten en tots els grups d’edat, especialment en els menors de 15 anys. Els ingressos greus pel virus de la grip en els hospitals de la xarxa sentinella, durant l’última setmana se n’han produït 44, i des de l’inici de la temporada un total de 244, dels quals, el 96,4% són persones amb algun factor de risc i el 90% no estaven vacunades.
Durant la setmana del 25 de febrer al 2 de març, els professionals de la xarxa pública han atès un total de 71.597 urgències hospitalàries, un 2,79% més que la setmana anterior. D’aquestes urgències, 6.647 han acabat amb ingrés, cosa que suposa un petit augment d’un 1,93% respecte fa una setmana segons els indicadors del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC).
Les urgències als hospitals infantils han augmentat si comparem les dades amb la setmana anterior. En total s’han atès 4.596 urgències, un increment d’un 6,02%, de les quals 354 han acabat amb ingrés (un descens del 3,28%).
Pel que fa l’activitat als Equips d’Atenció Primària i la domiciliària, s’han registrat 773.968 visites als EAP i 24.669 visites als domicilis, un augment d’un 0,22% i un descens d’un 2,06%, respectivament.
També l’activitat als centres d’atenció continuada s’ha mantingut pràcticament respecte la setmana anterior. Així, s’han fet 45.958 visites (un descens d’un 0,06%). En canvi, s’han incrementat lleugerament les visites domiciliàries d’aquests centres un 1,49%, arribant a les 2.450.
Cal dir que durant la setmana anterior, el 061 CatSalut Respon ha atès 29.921 incidents, dels quals 2.278 van requerir enviar un metge a domicili (un augment d’un 6,8%).
És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.
Per a més informació al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
10 Flares Twitter 0 Facebook 10 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 10 Flares ×