Autor Sanitat
11 març 2016 a 18:00

L’epidèmia gripal segueix augmentant però es manté a nivells moderats

3 Flares 3 Flares ×
Escoltar

Durant l’última setmana s’han ingressat 20 persones

Epidemia de grip

Epidemia de grip

L’epidèmia de la grip a Catalunya continua augmentant aquests dies però es manté, una setmana més, a nivells considerats entre moderats i alts, segons el Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Durant la setmana del 29 de febrer al 6 de març, la taxa de síndromes gripals ha crescut dels 345,8 casos per 100.000 habitants fins als 358,8, situant-se per sisena setmana consecutiva per sobre del llindar epidèmic -establert aquesta temporada als 106,5 casos- i apropant-se al que pot ser el pic epidèmic per aquesta temporada.

Pel que fa a les taxes d’incidència, augmenta en el grup d’edat de 0-4 anys, mentre que en la resta de grups es manté estable.

Pel que fa als ingressos greus pel virus de la grip en els hospitals de la xarxa sentinella, durant l’última setmana se n’han produït 20, i des de l’inici de la temporada un total de 297, dels quals el 93% són persones amb algun factor de risc i el 81% no estaven vacunades.

Activitats als centres sanitaris
Durant la setmana del 3 al 9 de març, els professionals de la xarxa pública han atès un total de 70.818 urgències hospitalàries, un 1,09% menys que la setmana anterior. D’aquestes urgències, 6.519 han acabat amb ingrés, cosa que suposa un petit descens d’un 1,93% respecte fa una setmana segons els indicadors del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC).

Les urgències als hospitals infantils han disminuït si comparem les dades amb la setmana anterior. En total s’han atès 4.346 urgències, un descens d’un 5,44%, de les quals 360 han acabat amb ingrés (un augment de l’1,69%).

Pel que fa l’activitat als Equips d’Atenció Primària i la domiciliària, s’han registrat 770.158 visites als EAP i 24.771 visites als domicilis, un descens del 0,49% i un augment del 0,41%, respectivament.

També l’activitat als centres d’atenció continuada s’ha mantingut gairebé igual respecte la setmana anterior. Així, s’han fet 46.687 visites (un augment d’un 1,59%). En canvi, s’han incrementat lleugerament les visites domiciliàries d’aquests centres un 5,14%, arribant a les 2.576.

Durant la setmana anterior, el 061 CatSalut Respon ha atès 29.275 incidents, dels quals 2.289 van requerir enviar un metge a domicili (un augment d’un 0,48%).

És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.

3 Flares Twitter 0 Facebook 3 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×